Hans Reichenbach

Hans Reichenbach (1891-1953)
Bilimi açıklamak için bilim dilini çözümlemeye çalışan Reichenbach "Bilimsel Felsefenin Doğuşu" adlı eserinde şu düşünceleri ortaya koyar; simgesel mantık dediktif (tümdengelimli) mantıktır, konu edindiği düşünce işlemleri arasında mantıksal zorunluluk vardır. Empirik bilim bu mantığın yanı sıra indüktif (tümevarımiı) mantığı da kullanır. İndüktif mantığı diğerinden ayıran özellik, ulaştığı sonucun öncüllerde saklı olmamasıdır.
Örneğin, gözlediğimiz kargaların hepsinin siyah olmasına dayanarak tüm kargaların siyah olduğu sonucuna gidebiliriz; ancak bu sonuç öncülü aşar, çünkü öncül doğru, sonuç yanlış olabilir ve bu özelliği ile indüksiyon ön deyisel bilginin bir aracıdır. Bir teorinin doğrulanması teoriden olgulara giden çıkarıma değil, tam tersine olgulardan teoriye giden çıkarıma dayanır. Bilimsel buluşları açıklamak mantıkçının görevi değildir, onun işi olgularla teori arasındaki ilişkiyi çözümlemektir.
Reichenbach'a göre bilimselliğin ölçütü doğrulanabitirliktir. Doğrulanan bilgiler anlamlıdır. Bilim dışı önermeler, doğruluk değerine sahip olmadıkları için bilimsel olamaz. Metafizik, estetik ve etik önermeleri de doğrulanamaz. Kısaca olgulardan elde edilip tekrar olgularla denetlenemeyen önermeler bilimsel önermeler değildir.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com
 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :felsefe - felsefe nedir - -

Yorumlar