GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ SÖZLER

GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ SÖZLER
Her kavga bir hiçle başlar; bir üstünlük mücadelesiyle sona
erer.    Albert Hubbaro
• Bir insan ne kadar çok gürültü yaparsa, sesleri o kadar sessizdir.    Elazar Benzeeftz
• En fena kavga, kaybolacak hiç bir şeyi olmayanla girilen kavgadır.
• Sevmediklerinizin dahi sevilecek bir tarafını bulmalısınız. Aksi halde dünya birbirine düşman olan insanlar için tahammül edilmez bir cehennem olur.       La Rochefaucauld

DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :sözler - özdeyişler - özlü sözler - atasözleri - deyimler - etkili sözler -

Yorumlar