GÜNAH ile ilgili sözler

GÜNAH ile ilgili sözler
• Üç şey vardır ki, bütün günahların kaynağıdır. Bunlar da; kibir, hırs ve hasettir.    Hadis-i Şerîf
• Günah hastalığının reçetesi: Tevbe kökünü toplayıp, tevili d tokmağı ile kalp havanında, insaf macunu ile yoğurup aşk ateşinde   pişirip, sabır   sofrasına bırakıp, kanaat, kaşığıyla yemektir.    Beyazid-i Bestâmî
• Günahkârlar, kalp hastasıdır.    İslâm Büyükleri
• Sen günahın küçüklüğüne bakma, kendisine karşı günah işlenilenin büyüklüğünü düşün.    Bilal Bin Saad
• Beraberce işlediğiniz günahın cezasını, ayrı ayrı çekeceksiniz.    R. Kipling
• Günahların kaydedildiği kesin, sevapların kabul edildiği şüpheli! Cüneyd-i Bağdadî
• Kadınların, çocukların, hizmetçilerin, zayıfların, yoksulların, cahillerin günahları; aslında kocaların, babaların, efendilerin, güçlülerin, zenginlerin, aydınların günahlarıdır. Victor Hugo
•    Demiri çürüten, kendi pasıdır. İnsanı cehennemlik eden de kendi günahları..
• Günahkârın, günah işlemesine yardımcı olan, onun günahlarına ortak olur.
• Allah yanında affedilmeyecek dört büyük günah vardır: "Allah'a ortaklık, isnat etmek, ana babaya isyan etmek, adam öldürmek, yalan yere şahitlikle bulunmak." Hadis-i Şerîf
• "Borcunu azaltırsan, hür yaşarsın.
Günahlarını azaltırsan, rahat ölürsün." Hz. Ömer (r.a.)
• Kulun günahlara garkolmuş bulunduğunun alametlerinden biri de yaptığı ibadetlerinden kalbinde bir inşirah (ferahlık) duymamasıdır.    Hasan Basrî (rh.a.)
• "Her nefeste eyledik, yüzbin günah
Bir gün etmedik, hiçbir gün ah."    Süleyman Çelebi
• "Onlar ki verirler laf ile dünyaya nizamat
   Bin türlü teseyyüb bulunur hanelerinde. "      Ziya Paşa
• Günah, arıya benzer; onun gibi ağzı ballı, fakat kuyruğu zehirlidir.
•    Kendin de içinde olduğun halde, günahkârlara kızma.
Hz. Ali (r.a.)
• "Azaptan korkana şaşarım; nasıl günahlardan kendini alamıyor! Sevap bekleyenlere de şaşarım; nasıl amel etmiyor?"    Hukema'dan
• Günah işlediği zaman, üzüntü değil; sevinç duyanların hali, günah işlemekten daha beterdir. Mansur bin Ammar
• Şeytan şu üç şeyden biri ile insanı tuzağına düşürdükten sonra "Artık ondan başka bir şey istemem" der.
1. Kendini beğenmesi
2. Amelini gözünde büyütmesi
3. Günahlarını unutması."    Fudayl hin İyad (r.a.)
• Günah yasak olduğu için acı vermez. Acı verici olduğu için yasaktır.   
J. W. Goethe
• İçteki kiri su değil; ancak göz yaşı temizler    Mevlânâ
• Başkalarının günahından bahsederken cömert davrananlar, kendi günahları sözkonusu olunca cimrilik yaparlar.
• Günahkârı günahtan kurtarmak, zafer olarak yeter!
Beyazid-i Bestâmî k.s.
• İnsan dünyada günahlardan yanar gibi kaçmazsa, ahirette yanacaktır.   
• Gülerek, günah işleyen ağlayarak cehenneme girer.
Hz. Muhammed (s.a.v.)
•    Günahın azı olmaz.    Ömer İbni Abdilaziz
• Başkalarının kusuru, bizim günahımızı örter mi?
• "İşleyen bir günah
Eder, bin gün ah!"
• Hicretin en şereflisi, günahları terk etmektir.
• Gizlenen bir günah, açıkta işlenen günahtan daha az günahtır.    İtalyan Atasözü
• Allah'a isyan edeceğin zaman, Allah'ın ve meleklerin göremeyeceği bir yere git. Lokman Hekim
• Günahkâr diye kardeşini terk etme!   Umulur ki, yarın da
günahı terk eder.    İbrahim Nehâî
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :günah ile ilgili sözler - günah ile ilgili özdeyişler - günah ile ilgili özlü sözler - günah ile ilgili güzel sözler - günah ile ilgili atasözleri - günah ile ilgili deyimler - günah ile ilgili anlamlı sözler - günah ile ilgili etkili sözler -

Yorumlar