Girişimin Ahlâkı

Girişimin Ahlâkı
Bugün ahlâk boyutu ihmal edilmiş ya da yetersiz kalmış atılımların, örgütlerin, sistemlerin ve tabii medeniyetlerin insanlığın başına bela olduğu görülüyor. Bunların hepsi kendi kendini yiyor ve son bir kıpırdama ile çıkış arıyor.
Madde-mânâ ilişkisindeki yetersizlikler, çarpıklıklar bize tek kanatla uçmaya çalışan kuşları hatırlatıyor. Dünya, maddeyi ihmal ettiği için maddî sefalet, mânâyı ihmal ettiği için manevî sefalet çeken insanlar ve bunların oluşturdukları sosyal gruplarla dolu. Böyle "ihmalkâr" gruplar ne kadar büyük ve güçlü görünürlerse görünsünler küçücük müdahalelerle karışabiliyor, çökebiliyor.
Bu dengeyi oluşturacak ahlâk ölçülerine artık her girişimde ihtiyaç var. Artık her girişimin ahlâki bir zemininin olması kaçınılmaz bir şart.
Geleceğin büyük kurumları ahlâki zemini gözeten girişim toplulukları olacaktır. Dünyanın maddî servet kazanma ve yığma amacı ile küçük düşürülme-mesi gerektiği her geçen gün daha iyi anlaşılacaktır.
Ahlâki zemini göz ardı eden teşebbüsler, yer aldıkları sosyal ve ekonomik zemini süratle çökerteceklerdir.
Her oluşum gibi ekonomik oluşumlar da, bütün hedef ve girişimler de daha çok ahlâk bekliyor. Dünya buna olan ihtiyacını daha çok dile getiriyor.
Yakın gelecekte "ahlâksız" girişimler, daha çok ve daha somut tepki görecekler ve kesinlikle çuvallaya-caklardır.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@sayginnlp.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :girişimci - başarı - kişisel gelişim - iş hayatı -

Yorumlar