Girişimcilik

Girişimciliği Tanımlamak; Yıllardan beri, işveren olmak ve mülkiyet sahibi olmak arasındaki farkı düşünürken heyecanlanıyorum. 30 yıllık iş hayatımda bir çırak, işçi, işveren, yönetici ve yönetim kurulu başkanı olma tecrübem oldu. Yine bir girişimci, bir partner ve bir organizasyonun sahibi olma tecrübem oldu. Araştırmalarım sürekli olarak bir işçi, işveren, yönetici, girişimci hatta gerçek bir lider olmak için gerekli olan ölçütleri açığa çıkarmaya yönelikti ve insanları neyin elde etmeye, hizmet etmeye ittiğini ve bir iş arkadaşı, ortak ya da partner yaptığını araştırdım. Öyleyse önemli bir kavram olan mülkiyetin yavaş yavaş telkin edilmesinin köklerinin, gerçek bir liderlik kökü olduğu için anlamak, geliştirmek, yönetici karakteristik meydana getirmek olduğu benim çıkış noktamdı.
Yeni mezunlardan yöneticilere kadar ve şimdi profesyonel olarak eğitilmiş y-lidere kadar, geleneksel kökler büyük bir çoğunlukla işçi zihniyetiyle ele alınmıştır. Maalesef, bu kökler insanlardaki girişimci ruhu öldürür ya da en azında etkisiz hale getirir. Girişimciden, lidere kadar olan alternatif kök daha güvenli bir zihniyet tarafından elde edilmiştir. Bir işçiden bir girişimciye doğru yavaş yavaş gelişmek için bir girişimci organizasyonu oluşturmada gerekli olan performans ve karakteristikler üzerinde nasıl kapitalize olunucağı, Bölüm 2'de açıklanmıştır. Önemli olan tanımları yapmaktır.
1.   GİRİŞİMCİ: İngilzceye ara-alıcı olarak çevrilmiş bir Fransızca sözcüktür. Belki ilk risk alan ve bir şeylere başlayan ilk örnek Marco Polo'dur. O Avrupalı tüccarlarla mallarını Doğu'ya satmak için anlaşma yapmıştı. Bu imkanını değerlendirdi ve bütün bu tüccarların kârları üzerine odaklandı. Onun kişisel yatırımı olan büyük miktardaki enerji, zaman ve risk, hissedarlarına dünyanın ilk bilinen komünikasyon zincirini açmakla ödendi ve gerçek global davranış olarak yansıdı! Bilmeden, eti atın eyerinin altına koyarak, ekmeğin arasına koymaya hazır bir ortam oluşturarak, Polo hamburgerin gelişmesinde bir enstrüman olarak rol oynadı. Kelimenin tam anlamıyla, enerjikti ve gelecekteki trendlerin üzerinde gözü olan bir müşteri odaklı yenilikçiydi. Öyleyse, basitçe tanımlamak gerekirse: bir girişimci, insiyatiflerini kullanarak, imkanları maksimize eden, gerekli riski taşıyan ve değerli bir sonuç için enerji taşıyan bir yenilik üreticisidir. ‘Değerli’ kelimesinin ne anlama geldiğini netleştirmekte fayda var, çünkü kârlı ya da rantabl amaçlar bir girişimcinin temel gayesi değildir. Onları hareketleri için motive eden şey, inandıklarıdır. Başarılı kâr amacına dayanmayan organizasyonlar, enstitüler ve okullar, onları girişimci ruha sahip insanlar sürüklediği için vardır.
2.  GİRİŞİMCİLİK: Bir bireyden daha fazlasını gerektirir. Girişimcilik, ölçülebilen bir değer ifade eden yenilikçi bir fikrin peşinde, risk almak, üretmek, uygulamak için bir süreç boyunca birlikte, bir takım halinde çalışmak isteyen insanları içerir. Bu ancak, var olan model, yapı ya da kaynaklar tarafından sınırlanmamış imkanları belli bir değere maksimize etmek isteyen bir yönetim için yaklaşım tarzı arayan organizasyonlarda bulunur. Girişimciliğin, bir grup çalışması olduğunu söylerken, herhangi bir bireyin girişimci davranışlarının baskı altına alınması gerektiğini kastetmiyoruz. Böyle bariyerler, organizasyonlar yapılanırken gerçek yollarla yapılan ayarlamalarla aşılır. Şu anda ve bütün metinlerin hepsi birleştirilince, başarılı olmak için bütün takım oyuncularının girişimciliği kucaklaması gerektiği anlaşılmalıdır. Bir şirketteki girişimcilik ile beraber yapılan bir kımıldanma, işleri kötüden iyiye götürebilir. Örneğin, paketlemeyi kötü bir şekilde yapan Tylenol şirketi, ürün bozukluğu gösteren delilleri onaylayarak kendisine yararlı bir şekilde kullanmayı başarabilmiş, bu olay kendi şansını değiştiren bir dinamik kımıldanmayla sonuçlanmıştı. Bir takım birlikte çalışırsa, üzerinde kapitalize olunacak ‘gerçek’ değerli imkanların ne olduğunu fark etme şanslarını artırırlar.
3. GİRİŞİMCİ ORGANİZASYONLAR: Gerekli çevikliği, hızı, üretkenliği, elde etmek ve belirli imkanlar üzerinde kârlı bir şekilde hareket edebilmek için, bu girişimci aktivitelerini yapı, yönetim ve süreçlere uygulayarak desteklerler. Böyle yaparak, risklerin yönettiği çabaları ve belirsizliklerin faydalarını kullanarak, girişimci bir kültürü ekmeyi başarabilirler. Böyle organizasyonlar, rekabetçi arenada kazanmak için çok agresiftirler, yenilikçi ürünleri geliştirmede ve piyasa ilişkileri inşa etmede aktivite taraflısıdırlar, böyle yaparak kendi kaynaklarıyla orantısız olarak, yüksek değer ve kazanç elde ederler. Bürokratik bir organizasyon için böyle bir transformasyonu yapmak bir yakıt tankerini bir yarış yatı haline getirmek demek olabilir. Böyle bir görev, hem enerji ve cesaret ister ve hem de bu bölümün başında anlatılan nedenlerden dolayı girişimi gerektirir.  Bunların hepsi de dördüncü tanımdaki kökleri takip etmenin önemini kavramışlardır.
GİRİŞİMCİ LİDERLİK: Bütün ortakların ilgilendiği faydalı büyüme için, bir organizasyonun üzerinde kenetlendiği amaçları hatırlayarak, düşünme, davranma ve girişimcilikle hareket etme güvenini yavaş yavaş aşılamaktır.
GE'nin Jack Welch'i, Dell'in Micheal Dell'i, Matsushita elektrik'in Konosuke Matsushita'sı, Virgin'in Richard Branson'u, Sony'nin Masam Ibuka'sı, kendi organizasyonu için ömrü boyunca hizmet eden bir ev sahibi, girişimci liderliği örnekleyebilir. Fakat onların ne elde ettikleri ve ne de sergiledikleri karakteristikleri buradaki çıkış noktası değildir. Bir girişimci organizasyonu yeniden oluşturmak bireylerin kendinde değildir. Eğer öyle olsaydı bu bireyler gittiğinde organizasyonlar devam edemezdi. Bu, ‘en kıymetli nitelikleri’nin potansiyelini ve girişimciliğini serbest bırakmakta faydalı olan bir etkiyi geliştirmek ve sürdürmekle ilgilidir.
Girişimci karakteristiği oluşturmak ve girişimci liderliği geliştirmek, her seviyedeki organizasyon için ; organizasyonların, kendi orijinini ve ruhunun gelişimini borçlu oldukları öğelere tekrar dönerek, yeniden canlanmalarının temel anahtarlarıdır. Bu, tekrar icat etmekten ziyade, kendi geleceklerinin başarısını garantileyen hayatî malzemeleri tekrar keşfedip tekrar yürürlüğe koymakla ilgilidir. Benim buradaki rolüm, kurulu organizasyonlara daha fazla girişimci olmaları gereksinimleri konusunda ikna etmek değil, nasıl daha fazla girişimci olabileceklerini izah etmektir. Öğrenci istekli iken öğretmek daha etkilidir ve bir korkaktan bir savaşçıya dönme kampanyası fikir birliği isteyen bir iştir. Yapılacak ilk hamle, işçi zihniyetinden girişimci zihniyete dönüş yapmaktır.
organizasyonel Başarı İçin Gerekli Olan Kavramları Tanımlamak
1. GİRİŞİMCİ: İnsiyatifiyle hareket eden, imkanları arayan ve maksimize eden, gerekli riski alan ve onu değerli bir sonuca taşıyan bir yenilik üreticisidir.

2.  GİRİŞİMCİLİK: Ölçülebilen bir değer ifade eden yenilikçi bir fikrin peşinde, risk almak, üretmek, uygulamak için bir süreç boyunca birlikte bir takım halinde çalışmak isteyen insanları içerir.

3. GİRİŞİMCİ ORGANİZASYONLAR: Gerekli çevikliği, hızı, üretkenliği, elde etmek ve belirli imkanlar üzerinde kârlı bir şekilde hareket edebilmek için, bu girişimci aktivitelerini yapı, yönetim ve süreçlere uygulayarak desteklerler:

GİRİŞİMCİ LİDERLİK: Bütün ortakların ilgilendiği faydalı büyüme için, bir organizasyonun üzerinde kenetlendiği amaçları hatırlayarak, düşünme, davranma ve girişimcilikle hareket etme güvenini yavaş yavaş aşılamaktır.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :girişimci - başarı - kişisel gelişim - iş hayatı - girişimci - girişimcilik nedir -

Yorumlar