Girişimci ve işletmeler

Girişimci ve  işletmeler
‘Savaşçılar’ ve ‘korkaklar’ başlığını seçtim, çünkü girişimci zihniyetteki ve de girişimci olmayan zihniyetteki işletmelerin arasındaki mesafeyi vurgulamak istedim. Bir işletmenin kültüründeki değişimi yapan, eninde sonunda insanların inançları, karakteristikleri ve düşünceleridir. Düşünüş ve hareket ediş tarzları işletmeye yansır.
‘Bir işletmenin amacı, insanları mutlu etmek ve toplumunu iyileştirmektir.’ demişti dünyanın en büyük girişimci zihniyetli işletmeci savaşçısı. A. B. D. Başkanı George Bush'un dünya insanlarına bir ilham olarak söylediği söze bakarsak: Bu iyi olmayan, eğitimli olmayan, bilinmeyen ve savaşçı olmayan insanlar, dünyanın en büyük organizasyonunu kurdular, ülkelerinin ekonomik refahına yardımcı oldular, şu anda global organizasyonlar tarafından fark edilen yönetim deneyimlerine başladılar, internasyonel kuruluşların fark ettikleri liderlik ve araştırma kuruluşlarını kurdular, insanlara çok faydalı şeyler bağışladılar ve yüzlerce milyon müşterinin hayatını iyileştiren yenilikçi buluşlarla hizmet ettiler. Başkanın başarılı fikirleri oldukça fazla, iş ve insan felsefesi üzerindeki çalışmaları küçük hacimli bir kütüphaneyi doldurmaya yeter. Konosuke Matsushita'nın kendi organizasyonuna verdiği mesaj daha kısa ve basit: ‘Bir girişimci gibi düşünün, bir kiralık el gibi değil.’
Bir girişimci için, yönetim misyonu altında yatan temel, insanların hayat kalitesini iyileştirerek onları memnun etme içgüdüsüdür. İçinde Panasonic, Technics, National gibi markaların da bulunduğu ev eşyalarını üreten Matsushita Elektrik organizasyonu, fırsatları ve yenilikleri iyileştirme, liderliği geliştirme hizmetlerini artırmaya neden olan bir girişimci iklimin oluşmasını sağlamıştı. Konosuke Matsushita bu organizasyonun ayakta olmasının bütün sebebinin insanlarını geliştirmek ve topluma hizmet etmek olduğunu ifade etmişti. Hiç şüphe yokki Matsushita'nın girişimci iklimi, karakteristiği ve yönetim öğretileri yüzbinlerce girişimciyi, yenilikçiyi ve lideri besledi. Ve de 20. yüzyılın en büyük girişimci organizasyonlarını kuranlar, eninde sonunda bu insanlardı.
20. yüzyılı dramatik olarak etkilemiş diğer başarı hikâyelerine benzer şekilde, Ford, Citicorp, Sony, Pfizer ve bu
Bir organizasyonun amacı potansiyelini fark etmektir. Potansiyelini fark etmek onun amacının gücü altında yatar.
 
dört endüstri dışında sayılabilecek birkaç taneden başka, sürekli ilerleyerek hiçbiri başarıyı yakalayamamış, hepsi zayıflıklarla, başarısızlıklarla karşılaşmıştır. Yirminci yüzyılın değişken ilk bölümü; girişimci iklimi ve karakteristiği biledi ve onları kazanan organizasyonlar yaptı. Devam eden ekonomik globalleşme, ortaya çıkan rekabetçi piyasalar ve artan müşteri ihtiyaçları ile 20. yüzyıldan sonrakilerin de karşılaşacağı şartlar ve meydan okumalar daha az değişken olmayacak. Böyle bir görüntüyü ihmal etmek, tarihin tekerrür ettiği bilgisiyle ters düşmekle eşanlamlıdır. Önümüzdeki elli yıl içindeki düşüncelerin hızında ulaşılan nokta, müşteri kraldır ve en iyi deneyim laflarla değil, eylemlerle ölçülendir. Çeviklikle hareket etmeyen organizasyonlar kendi üzerlerine düşecekler. Diğerlerini geliştirmeyen liderlerin hiçbirinin çiçeği açmayacak. Bir girişimci gibi düşünmeyen liderler kaybedecek. Gerçek kazananlar, kendilerinin bir parçası olduğu organizasyonun temel değerlerini taşıyan, işine, hastalarına, müşterilerine ve topluluklara hizmet edenler olacak. Ekonomik tarihin savaşçıları gibi, onlar da kendilerinden daha büyük olan, çok değerli bir amaç uğrunda savaşacaklar.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com
 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Girişimci - işletmeler -

Yorumlar