Gençlerde Çöküntü

Gençlerde çöküntü ve sonuçları... Antidepresanlar... Çöküntü ile madde bağımlılığı arasındaki ilişki... Gençlerde çöküntü olasılığını arttıran durumlar... Tedavide önemli noktalar...
   Gençlerde sık görülen ruhsal rahatsızlıklardan biri çöküntüdür. Tanı koyulup tedavi edilmediği takdirde, hastalarda madde kullanma eğilimi belirmekte, okul başarısı düşmekte, toplumsal uyum bozulmakta, en önemlisi de intihar riski artmaktadır. Araştırmalar genç yaşlarda ortaya çıkan çöküntünün tekrarlama olasılığının ileri yaşlarda başlayan çöküntülere göre fazla olduğunu göstermektedir. Bütün bu nedenlerden dolayı gençlerde çöküntünün tanınması ve tedavi edilmesi önem kazanmaktadır.
   Daha önce psikiyatride kullanılan ve antidepresan olarak bilinen çöküntü önleyici ilaçların çok yan etkilerinin olması hastaların tedavi uyumunu bozmaktaydı. Ancak günümüzde kullanılan ilaçlar çok az yan etkileri olması nedeniyle daha az risk taşımaktadır. Amerika'da yapılan araştırmalarda, gençlerde çöküntü tanısının güç konduğu ve tedavi olan hastaların çok düşük oranda olduğu görülmüştür. Yurdumuzda bu konuda yapılmış kapsamlı bir araştırma yoktur. Ancak klinik gözlemler bizde de benzer şekilde bu hastaların doktora başvurma ve tedavi olma oranlarının çok düşük olduğu yönündedir.
   Bazı araştırmacılara göre, gençlerde çöküntünün tanınması ve tedavi edilmesi ile madde bağımlılığı riskinin azaldığı görülmektedir. Bu konuda yapılan diğer araştırmalar da benzer sonuçları göstermektedir
   Madde bağımlılığının ortaya çıkışında kişisel özellikler, aile yapısı ve toplumsal etkenler de en az çöküntü hissi kadar etkilidir. Bütün bu etkileyici faktörler göz önüne alınarak uygulanan tedavi ile madde bağımlılığı ve başka ruhsal hastalıkların ortaya çıkma riski azalabilmektedir.
   Gençlerde görülen çöküntü yetişkin hastalarda görülen çöküntüye göre tedaviye daha dirençlidir. İlaç tedavisi ile düzelen genç çöküntü hastalarında hastalık ilk 1 yıl içinde % 39 oranında tekrarlamaktadır. Bu hastaların yarısında da özellikle ilk 6 ayda hastalık tekrarlamaktadır. Bu nedenle yeni tedavi seçenekleri geliştirilmelidir.
   Çöküntüye yatkınlığı olan ve çöküntüde olan hastaların uzmanlarca takip edilmesi önemlidir. Gençlerde çöküntü yaşama olasılığını arttıran özellikler şunlardır:
1. Ailede çöküntü hastası kişilerin olması
2. Anne-baba ile sürekli çatışma halinde olmak
3. Daha önce çöküntü atağı geçirmiş olmak
4. Bazı davranış bozuklukları göstermek
   Çöküntü kızlarda erkeklere göre daha fazla görülür. Gençlerde çöküntü, yetişkinlerde görüldüğü gibi tipik belirtilerle seyretmeyebilir. Çok değişik belirtilerin altında çöküntü yatıyor olabilir; bu nedenle tanı koymak güçtür. Gençlerde çöküntünün ilaçla tedavisi çoğu zaman yeterli olmaz. Bunun yanında psikoterapi ve aile görüşmeleri de önem kazanmaktadır.

 DERLEYEN.EDİTÖR
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kişisel gelişim - kişisel gelişim yazıları - kişisel gelişim kitapları - genç gelişim - kişisel gelişim nedir -

Yorumlar