Gelişim ve Motivasyon Hikayeleri

Gelişim ve Motivasyon Hikayeleri - BİR DEDİĞİNİ IKI ETMEMEK
Kadının birisine arkadaşları, "Senin," demişler "Kocana karşı bir ayrı bağlılığın, hürmetin var. Söz ağzından çıksın yeter. Bir dediğini iki etmiyorsun. Haline hem şaşırıyor, hem imreniyoruz."
"Bakın, anlatayım." demiş kadın... "Evlendiğimizde beni gelin getirirken bir ata kendisi, bir ata ben bindim. Önde o, arkada ben, evimize doğru gelirken, benim bindiğim at bir defa tökezledi. Arkasına döndü ve ata: "Bir!" dedi. Biraz daha gittik, at yine tökezledi. Döndü, ata: "İki!" dedi. Bir müddet daha gittik. At bir kez daha tökezledi. Geriye döndü, atın yanına geldi ve ata "Üç!" dedikten sonra tabancasını çıkarıp kafasına bir kurşun sıktı, atı öldürdü.
Ben bu hadise karşısında büyük bir şaşkınlığa düşmüştüm. "Ne günahı vardı dedim, zavallı atın?" Geriye döndü ve bana "Bir!" dedi. O günden sonra "Bir!" dediğini "İki" etmedim.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com
 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Gelişim - Motivasyon Hikayeleri - kişisel gelişim -

Yorumlar