Gastroentestinal Hastalıklar

Gastroentestinal hastalıklar, özellikle peptik ülser (mide ülseri), genellikle stres ve emosyonel değişikliklerle birliktedir. Belirtmek gerekir ki, son birkaç on yılda tanı koyma konusundaki gelişmeler, bu konunun iyice anlaşılmasına imkan tanımıştır. Bu konuyu geliştirecek olursak, psikiyatri, koruyucu psikiyatri, endüstri psikiyatrisi hatta işletme idaresi de bu sürede çok önemli ilerlemeler göstermiştir.
Peptik ülser hastalığının, yönetici ve uygulayıcının bir hastalığı olduğu konusunda bazı bulgular olmakla birlikte, ciddi epidemiyolojik araştırmalar, peptik ülser hastalığının ustabaşılar (foremen) arasında daha yüksek oranda bulunduğunu gösteren kanıtlar ortaya koymuştur. Bu bulgular şöyle açıklanabilir: Ustabaşılar, diğer çalışanların güvenliği ve davranışı için sorumluluk yüklenmektedir. Ayrıca, işçiler ve yönetim arasında bir ara rol, tampon rolü üstlenmişlerdir. Aynı şekilde, hekimler ve hava trafik kontroküleri gibi ağır, başka insanların hayatlarını ilgilendiren sorumluluk isteyen mesleklerde de peptik ülser hastalığı gösterme oranı yüksek bulunmaktadır. Çalıştığı fabrikalarının kapanmasını bekleyen işçilerde de ülser hastalığında artma görülmektedir. Benzer biçimde, nöbetli, vardiyalı çalışanlarda da aynı durum söz konusudur. Duedenal ülserin (12 parmak barsağı ülseri) insidensinin, peptik ülserin aksine, aşırı işyükü ile bağlantılı olduğu görülmüştür. Peptik ülser insidensi, hem evde ve hem işyerinde, iyi sosyal destek sağlanması ile azaltılabilir.
Stres ve ülser hastalığı arasındaki bağlantıyı açıklayan birçok olası fizyolojik mekanizmalar vardır. Otonom nervöz sistem aktivitesi, mide asidi salgılanmasında rol alır. Serum pepsinojen düzeyi, ülsere yatkın kişilerde sıklıkla yükselmektedir. Bunun yanında katekolamin stimülasyonuna yanıtta, mide asidi salgılanması, katkıda bulunucu bir faktör olmaktadır.
Yeme bozuklukları (aşın iştah "bulimia nervosa", iştahsızlık, kilo olma korkusuyla yediğini çıkarma "anoreksiya nervosa" vb.), ülseratif kolit, fonksiyonel barsak hastalıkları, kabızlık gibi diğer gastroentestinal sorunlar da streste bağlantılıdır. Bununla birlikte, bu hastalıkların stresle bağıntılı olduğu iyi bilinmekle birlikte, oküpasyonel faktörlerle birlikte ele alan bilgilerimiz yeterli değildir. Burada, bir istisnayı anmamız gerekirse, nöbet ve vardiyalı işlerde çalışanlarda iştah bozuklukları ve kabızlık sıklıkla gözlenmektedir.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kişisel gelişim - kişisel gelişim yazıları - kişisel gelişim kitapları - genç gelişim - kişisel gelişim nedir -

Yorumlar