ETKİN DİNLEME VE ETKİN DİNLEMENİN 20 YOLU

ETKİN DİNLEME VE ETKİN DİNLEMENİN 20 YOLU
 
1.  İşitme Sağlığını Muhafaza Edin    İşitme organınızın sağlıklı olduğundan emin olun. Bu alanda size yardımcı olacak birçok uzman var.
2.  Kulaklarınızı Eğitin    "İrdeleyerek işitmenin" pratiğini bilinçli olarak yapın. Bu "doğal durumunuza" dönmek demektir, zihninizin ve kulaklarınızın çevredeki tüm seslere akort edildiği, aynı zamanda içlerinden en önemlilerinin üzerinde dikkatini yoğunlaştırdığı durum. Önceki paragraflarda kendi kendinizi motive etmek ve dinlemeye kendinizi kurmak konusundaki önerileri uygulayın.
3. Genel Fiziksel Sağlığınızı Muhafaza Edin    Mens sana in corpore şano - "sağlam kafa sağlam vücutta bulunurun Latincesi - doğru bir gözlemdir. Fiziksel olarak formda olursanız, özellikle aerobic yaparsanız, tüm| duyularınız ilerleyecektir, işitme de dahil.         
4. Oportünistçe Dinleyin Bir şeyi dinlemek zorunda olduğunuz zaman, size sıkıcı gelse dahi, her zaman fendinize sorun: "Bundan nasıl yararlanabilirim?" Onu otomatikman atmayın. Hiç ummadığımız bir alanda genellikle değerli şeyler bulunur.
5. Daha Uzun Dinleyin   Genellikle kişi ne kadar akıllı olursa o kadar az konuşur, o kadar fazla dinler denilir. Herhangi bir dinleme durumunda, konuşmacı konuşmasını bitirene kadar ve sizin algılamanız tamamlanana kadar yargınızı kendinize saklamaya çalışın. Olayın bütününü anlamadan yargılamaktan kaçınmaya çalışın.
6. iyimserlikle Dinleyin   Eğer deneyimden yararlanacağınıza umutla, inançla, zihninizi kurarak dinlerseniz, aklınızın değerli ilişkiler bulma olasılığını büyük ölçüde artırırsınız. Ayrıca tüm dinleme işlemi giderek daha zevkli olur.
7. Beyninizi Mücadeleye Zorlayın Zaman zaman kendinizi daha "ileri" malzeme ile karşı karşıya bırakarak beyninizi uyarabilir ve genel öğrenme ve dinleme ustalıklarınızı ilerletebilirsiniz. Kendinizi baskı altında hissetmemeye veya bu tür zor malzemeye karşı koymamaya çalışın, ona hevesle girişin.
8. Dinleme Üzerinde Bilinçli Çalışın Dinlemenin sizin özel becerilerinizden biri olacağına aktif olarak karar verin ve dinleme durumlarında yapmacık ilgi yenme gerçekten aktif   zihinsel ve bedensel   konumda olun.
9. Sinestezi Kullanın     Sinestezi, değişik duyularını? birbirine kaynaştırmadaki zihinsel yeteneğinizdir.
Dinlediğiniz zaman diğer duyularınızı, özellikle görüşünüzü, aktif olarak kullanın. Duyularınız arasında n| kadar çok bağlantı kurabilirseniz, işitmeniz, dikkatiniz! anlamanız ve genelde öğrenmeniz o kadar daha iyi olacaktır. Rus hafıza, her dinleme durumunda tüm diyelerinin uyum içersinde çalıştığını bildirmiştir.
10. Açık Fikirli Olun Duygusal sigortalarınızı yan sözcükler kullanıldığı zaman, onları daha objektif bir ışığın altında yorumlamaya çalışın ve konuşmacının bakış açısını anlamaya çalışın. Aynı kanıda olmasanız bile işittiğiniz görüşlerin tıpkı sizinkiler gibi aslında birer görüş olduğunun farkında olun.
11. Beyin Hızını Kullanın Beyniniz konuşma hızından dört ila on kez daha hızlı düşünebilir. Dolayısıyla dinlediğiniz zaman zihinsel yeteneklerinizi, savları önceden tahmin etmek, düzenlemek, özetlemek, tartmak, ve kıyaslamakta, satırların arasını dinlemekte, beden dilini yorumlamakta, vb. kullanın.
Özellikle yavaş konuşanlarla hayal kurma ve dikkatinizi dağıtma eğilimine teslim olmaktansa, bu beceriyi daha bütünlükle geliştirebilirsiniz.
12. Sunuş Şeklini Değil, İçeriği Yargılayın Dinlerken, konuşmacının sunuşunda veya tarzında bulunabilecek yetersizliklerle ilgili "üstünlük kompleksine" kapıl' mamaya çalışın. Dikkatinizi tamamıyla içerik üzerinde yoğunlaştırın.
13. Fikirleri Dinleyin Beyniniz "bütünleri" kavraya-bilirse daha verimli çalışır. Bu nedenle tek tek gerçekler yerine ana temaları dinleyin. Eğer böyle yaparsanız, gerçekler kendiliğinden yerine oturur. Beyniniz fikirleri dinlerken inşa edeceği ana yapılarla gerçekler kolaylıkla bağlantı kurar.
l4. Zihin Haritası Notları Tutun Fikirleri dinlerken aynı zamanda standart yatay veya liste şeklinde notlar tutmak yerine çok daha verimli olan Zihin Haritası notlan tutarsanız, algılamanız, anlamanız, akılda tutmanız ve anımsamanız çok daha fazla olacaktır. Zihin Haritası notları bütünüyle hem sağ hem sol beyninizi çalıştırır, dolayısıyla genel dinleme performansını büyük ölçüde iyileştirir.
15.  Dikkat Dağıtan Şeylerle İlgilenmeyin     Dikkat dağıtan şeyler varsa onlara takılmayın. Onların orada olduğunu kabul edin ve zihninizin istediği taktirde ilgilenmek istemediği herşeye kapanabileceğini kendinize anımsatın. Olumlu şeylere dikkatinizi yoğunlaştırın.
16.  Ara Verin    Mümkün olduğu yerlerde, her otuz ila altmış dakikada bir dinlemeye ara verdiğinizden emin olun.
Hayal Gücünüzü Kullanın    Her ne kadar dinlenen sol-beyin sözcükleri ile ilgili görünse de, gerçekte
bütün-beyin işlemidir. Dolayısıyla sözcükleri dinlerken aldığınız fikirlerin zihinsel imgelerini mümkün olduğunca fazla ve uygun şekilde yaratın.
18. Aktif Tavırla Dinleyin    Dinlerken, tıpkı bir havanın dinlediği zaman takındığı dengeli ve uyanık fiziksel tavrı geliştirin. Gevşek ve yayılmış duruş şekille dinleme yeteneklerinizi otomatikman çökertecektir.
19. Yaşlandıkça Sürekli İlerleyebileceğinizi Anımsayın Yaşla ilgili olumlu düşüncelerin yer aldığı zihinsel çevrede beslenirlerse, dinleme yetenekleri ilerleyecektir.
20. Konuşarak İletişim Kurma Yeteneklerinin Pratiğini Yapın Eğer konuşarak iletişim kurma yeteneklerinizin pratiğini yaparsanız, dinlemeye "diğer tarafın" görüş açısından bakmış olursunuz.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :dinlemek - dinlemek - etkili dinleme -

Yorumlar