Ergen Gebeliği (Erken Gebelik)

Ergen gebeliği ile baba yoksunluğu arasındaki ilişki... Okul başarısızlığı, erken gebeliğin bir nedeni olabilir mi?
   Ergen gebeliği, kız çocukların henüz anne olmanın gereklerini yerine getiremeyecekleri yaşta gebe kalmalarıdır. Bu yaş dönemi genel olarak 13-18 yaşları arası olarak kabul edilmektedir.
   Ergen gebeliğinin çok farklı nedenleri olabilir. Ancak ergen gebeliği ihtimalini arttıran iki önemli neden söz konusudur: Bunlardan birincisi, baba yoksunluğudur. Son yapılan araştırmalar, babanın bulunmadığı ailelerde, kız çocukların genç yaşta gebelik risklerinin yüksek olduğunu gösteriyor.
Önceki araştırmalar, kız çocuklarının erken gebeliğini baba yoksunluğundan çok, baba yoksunluğunun olası sonuçlarına bağlıyordu. Bunlar arasında yetersiz aile geliri, evde çatışma ve zayıf ebeveyn gözetimi gibi nedenler sayılıyordu. Ancak son araştırmalar, bu faktörler dikkate alınsa bile, sırf baba yoksunluğunun da riski arttırdığını ortaya koyuyor.  
   Ergen gebeliği ya da başka bir ifadeyle erken gebelik ihtimalini arttıran ikinci önemli neden; kız çocuklarının okul başarısızlıklarda ilgilidir. Erken gebelik sonucu genç yaşta anne olan kızların çoğu, okul başarısızlıklarından sonra, bir başka alanda başarı bekliyorlar.
   Bu tür anneler okulda öğrenme problemi yaşadıkları dönemde gerekli teşhis ve tedaviyi göremiyorlar. Bu yüzden, okulda yaşadıkları başarısızlık duygusunu gidermek için bir şeyler başarma, bir şeyden gurur duyma arayışına giriyorlar ve annelik, onların bu ihtiyaçlarına karşılık geliyor. Yapılan araştırmalarda erken anne olan kızların çoğunun okul başarısızlığı yaşadığı görülmüştür. Ve bu kızların çoğu, 15 yaşın altında anne olmuşlardır.
   Sonuç olarak, ergen gebeliğinin azaltılmasında, öncelikli iş, eğitim sistemine düşüyor. Özellikle alt sosyoekonomik çevrelerden gelen çocuklara, okulda başarısızlıktan çok olumlu akademik ve sosyal tecrübeler yaşayacakları bir ortam hazırlanmalıdır.

DERLEYEN..EDİTÖR
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kişisel gelişim - kişisel gelişim yazıları - kişisel gelişim kitapları - genç gelişim - kişisel gelişim nedir -

Yorumlar