DOWN SENDROMU

Down sendromunun belirtileri nelerdir... Kimler risk altındadır?
   Trizomi- 21' olarak da bilinen bu genetik bozukluk, normalde bir çift olması gereken 21. kromozoma, ekstra bir üçüncü kromozomun eklenmesi sonucu ortaya çıkar. Down sendromlu kişilerde zihinsel ve fiziksel gelişim değişik seviyelerde etkilenir. Down sendromu, yaşlara göre farklılık göstermekle birlikte ortalama insanlarda 1/800 oranında görülür. Bununla birlikte, 35 yaş üzerindeki kadınların dünyaya getirdiği çocuklar arasında daha yaygın olduğu gözlenmektedir.
   Bu çocuklar, toplam nüfus içinde kişilik, zeka, öğrenme şekli, dış görünüş, kurallara uyma, espri yeteneği, acıma duygusu, diğer bireylerle kafaca uyum ve davranış biçimi bakımından büyük farklar gösterirler.
Down Sendromunun Belirtileri Nelerdir?
Bu çocuklar, birbirlerine benzemekten ziyade ailelerine benzerler. Duygu ve davranışlarında kusursuz; oyun ve yaramazlıkta üretkendirler. Kendi ayakları üzerinde durabilecek şekilde yetiştirilebilirler. Down sendromlu çocuklar, zeka testlerinde oldukça düşük puanlar alırlar. Ancak, zeka testinin ölçemediği hafıza, iç görü ve üretkenlikte şaşırtıcı biçimde iyi olabilirler. Maalesef yüksek öğrenme yetersizlikleri bir dizi yetenek ve becerilerini gölgelemektedir.

Down Sendromlu Çocukların Özellikleri
* Iris'inde küçük, beyaz, hilal şeklinde belirgin çekik gözler
* Her iki elinde bulunan tek bir avuç içi çizgisi
* Doğuştan gelen % 35-50 oranındaki kalp yetersizliği (Doğumu takiben ilk iki ay içinde kalp eko-kardiyogramının alınması gereklidir.)
   Down sendromlu çocukların 'hafif ile 'çok şiddetli' arasında bir zeka geriliği, aşırı büyük dilleri ve kısa boyunları vardır. Kafalarının arka kısmı düz, kulakları küçük, burunları basık ve geniş olabilir, işitme ve görme fonksiyonları zayıf olabilir. Özellikle kalp ve mide bağırsaklarında organ kusurları bulunabilir. Down sendromlu çocuklar genelde kısa boyludur, kasları gevşektir. Büyümeleri bu yüzden yavaştır.
   Down sendromu olan çocukların ortalama doğum ağırlıkları, normal çocuklara oranla 100-600 gr daha az, boyları 2-3 cm daha kısadır. Boy kısalığı yaşam boyu devam eder. Büyüdükçe kemik olgunlaşmaları geri kalır.
Risk altındakiler;
*  Daha önce doğuştan kusurlu çocuğu olan anne-babaların çocukları
* Anne veya babada kromozom kusuru olan çiftlerin çocukları
* Anne yaşı 35 üzerinde bulunanlar ( anne yaşı arttıkça risk artar). 35 yaşın üzerindeki annelerden doğan bebeklerin % 2'sinde görülür.
   Doğum öncesi teşhis mümkündür. Doğumdan sonra yapılacak ameliyatlarla eğer varsa kalpteki ve diğer sistemlerdeki anomaliler düzeltilebilir. Hafif-orta derecede zeka geriliği olan.Down sendromlu çocuklarda erkenden uygulanan özel eğitim programları, zeka katsayısını (IQ) yükseltebilir.
   Eğitilebilir düzeyde zeka geriliği olan Down sendromlu hastalar geç de olsa konuşabilir, kendilerine bakabilecek düzeyde sosyal gelişme gösterir ve çevreye uyum sağlarlar. Genelde taklit, resim ve müzik yeteneği olan, mutlu, arkadaş canlısı çocuklardır. Büyük çoğunluğu basit meslekler öğrenebilir, müzik aletleri çalabilirler.
 DERLEYEN.EDİTÖR
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kişisel gelişim - kişisel gelişim yazıları - kişisel gelişim kitapları - genç gelişim - kişisel gelişim nedir -

Yorumlar