Ders Çalışma Yöntemleri

Sayısal Derslere Çalışma Teknikleri
Matematik Dersine Nasıl Çalışmalıyız?
Son sınıf düzeyinde iseniz okulda öğretmeninizin anlattığı konuları dinleyerek, öğrenmede ele alınan hususlara dikkat ederek izlemeye çalışınız. Dershaneye devam ediyorsanız sınıfta öğretmenlerinizin anlattıklarına, çözdüğü örnek sorulara dikkat etmelisiniz. Matematikte anlatım azdır. 5-10 dakika içinde bir kural verilir ve o kuralla ilgili örnek sorular çözülür. Matematik dersi genellikle öğretmen desteğinin en gerekli olduğu derslerden biridir. Verilen kuralı kavramadan soruları çözmek pek mümkün değildir. Önce kural öğrenilmeli, onunla ilgili örnek sorular çözülmeli, kitaptan soru çözerek hazırlık yapılıyorsa çözümlü sorular incelenmelidir. Daha sonra bu konudan bol pratik yapılmalı, veriler değiştirilerek çözülen örnek sayısı arttırılmalıdır. Sınıf hocanızın yaptığı konuyla ilgili testteki netler gözden geçirilmeli, yapılmayan sorular üzerinde durulmalıdır.
Denemelerde o konularla ilgili değişik soru tipleri inceleyebilmek için derginizdeki ve değişik kitaplardaki soruları çözmelisiniz. Dergiden hazırlık yapanlar, örnek çözümleri ve konuları inceledikten sonra soru çözümüne ve diğer kitapları kurcalamaya geçebilirler. Dershanede ve okulda yaptıkları çalışmalar dergi için ön hazırlık mahiyeti taşıyabilir.
Matematik dersi bol pratik yapmayla halledilebilecek bir ders olduğundan her konu için yukarıda bahsedilen hazırlıklar yapılmalıdır. Test soruları çözülürken falan kolay, falanı bilmiyorum diye geçiştirilmemeli, bütün soru tipleri incelenmelidir. Deneme sınavlarıyla sık sık durumunuzu gözden geçirmeli, yetersiz olduğunuz konulara ağırlık vermelisiniz. Öğrencilerin en çok zorlandıkları lise 3 konularından bol örnek çözülmelidir.
Geometri dersi yorum ve bakış açısı gerektirdiğinden pratik arttıkça şekillerden hayal edebilmeniz kolaylaşacaktır. Bu ders devamlı tekrar gerektiren bir derstir. Konu biriktirmeden zamanında tekrar yapılmalıdır.

Fizik Dersine Nasıl Çalışmalıyız?
Derse gelmeden önce, elinizdeki fizik kitabından o gün işlenecek konunun teorik kısmının okunması ve birkaç tane de soru çözülmesi derse giriş için önemlidir. Ders esnasında, dersten başka her şeyle alakayı kesip pür dikkat hoca dinlenmeli ve çok iyi not alınmalıdır. Anlaşılmayan yerler mutlaka sorulmalıdır. Daha sonra unutulan konuları öğrenmek için en iyi kaynak defter olacağından, anlaşılacak şekilde not almak da önemlidir. Dersten sonra, dersin işlendiği günün akşamı konu mutlaka tekrar edilmelidir. Sonradan yapılan tekrar, ilk gün yapılan tekrara nazaran verimini kaydeder. Derste sorulan soruların evde bir daha çözülmesi faydalıdır. Konu sırasına göre çözmek ve değişik kaynaklardan yararlanmak da önemlidir. Dershaneden verilen bütün dokümanlardaki soruları çözmelisiniz.

Kimya Dersine Nasıl Çalışmalıyız?
Ders bir öğretmenden dinleniyorsa çok dikkatli dinlenmeli, önemli yerler not edilmeli, püf noktaları iyi tespit edilmelidir. Teorik bilgilerin yeterli olduğu anda bu bilgiler test çözerek pekiştirilmelidir. Kimya test soruları, genellikle yarım dakika ile bir buçuk dakika arasında  çözülebilecek zorluktadır. Konu hakimiyeti, sezgi ve dikkat kimyada tama yakına başarı göstermenize yetecektir. Kimyada üniteler arasındaki bağlantılar açık ve net olarak görülebilir şekildedir.
Derslerde bir sonraki konu önceki ünitelerin üzerine bina edilmektedir. Bu bakımdan kimya öğrenirken karışık bir sıra takip edilmemeli, özellikle ilk 4 ünite sıralı olarak ve iyi öğrenilmelidir. Bir oturuşta bıktıracak sayıda değil, 30 civarında test sorusu çözülmesi daha uygundur. 30 kimya sorusunu en çok 40-45 dakikada cevaplandırmalısınız. Her üniteden üç grup soru çözdükten sonra son 10 yıl üniversite giriş sınavlarında o ünite ile ilgili sorular incelenmelidir. Kimya sorularında normal sürede %65, sınırsız sürede ise %90 başarı göstermeniz yeterli kabul edilebilir.

Lise 1 konuları kimyanın temelidir. Anlaşılması kolay olmakla beraber, bol test çözmekle pekiştirilmesi gereken konulardır. İlk üç ünitede öğrenilenler, ünitelerle ilgili olarak öğrencinin şu konuda kendine güvenmesini sağlar: Problemde denklem hazır verilmişse, hele denkleştirilmiş olarak verilmişse zaten mesele yok; ama bir denklemi teşkil eden maddelerin birkaçı verilmiş ve denklemi tamamlayıp denkleştirme işi öğrenciye bırakılmış olabilir. Bu şüphesiz ki, ilk üç ünitenin iyi bilinmesine bağlıdır.

Lise 2 konularının ortak özelliği şudur: Hiçbir şekilde ezberlemeyi gerektiren bir kısım yoktur. Fakat önemli bazı püf noktaları vardır ki bunlar iyi öğrenilmezse öğrenci ezbere kaçabilir. Reaksiyon hızı ile reaksiyon ısısı üniteleri potansiyel enerji diyagramları bakımından birbirleriyle ilgilidir. Aynı şekilde çözünürlük dengesi ve pH konuları da denge ünitesinin uzantıları gibidir. Elektro kimya, aktifler, piller ve elektroliz bölümlerini içine alan önemli bir ünitedir.

Lise 3 konuları ise ezber gerektiren ve sık tekrar yapmanın gerekli olduğu konulardır. Yani organik kimya bir manada nankördür. ÖSS öncesi son bir iki hafta tekrar yapılmasında fayda vardır. Öğrenme zorluğu itibariyle organik kimya bütünün %30’unu teşkil eder. Fakat ÖSS’de %15-20 civarında soru çıktığı için bu kısım hep sona bırakılır ve ihmal edilir. Siz bu ihmali yapmayın. Bir de bakmışsınız ki organik kimyadan 3 yerine 6 soru çıkmış. Bu ihtimal hiç de imkansız değildir. Şunu unutmayınız ki, kimya çalışmanızın karşılığını kolaylıkla alabileceğiniz, avantajlı bir derstir.

Biyoloji Dersine Nasıl Çalışmalıyız?
Biyoloji dersi öğrenmeye dayalı bir derstir. Sınav soruları genellikle bilgi sorularıdır. Muhakeme sorusu azdır. Bu sebeple çalışan öğrenciler sonuç alabilir. Bazı öğrenciler Latince kelimeler olduğu gerekçesi ile biyolojiden ürkerler. Halbuki dershanelerde öğrencilerin en kolay öğrendikleri derstir. Son sınıfta okuyanlar veya dershaneye devam edenler öğretmen yardımından istifade etmelidirler. Bunun için öğretmeninizin anlatacağı konuya önceden hazırlanınız.

Konuyu güzelce okuyunuz. Vurgulanan, koyu puntolarıyla yazılan kısımları gözden geçirip, konu özetini okuyup sorular çıkararak bu sorulara cevaplar arayın. Derste öğretmen konuyu anlatırken not tutulmalı, vurguladığı şeyler yıldız koyup altı çizilerek belirginleştirilmelidir.

Kendiniz çalışırken çıkardığınız soruları öğretmeninize sorunuz. Aldığınız notları evde temize geçirerek konuyu bir kere daha tekrar ediniz. Konu ile ilgili hazırlanmış test kitaplarının özetlerini okuyup sorularını çözünüz. Püf noktaları öğreniniz. Dershanede verilen konu testleri çözülmelidir. Takıldığınız soruları hocalarınıza sorunuz. Hiçbir soruya önemsiz, anlamasam da olur demeyin. O sorudaki püf nokta önemli bir soru için ana fikir olabilir. Ayrıca ÖSS-ÖYS sorularını çözüp yorum yapın. Her sorudan ana fikir çıkarmaya çalışın. Ezbere dayalı bir ders olduğunu, kolay unutulacağını düşünerek sık sık tekrar yapın.

Bilal Özbay
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kişisel gelişim - kişisel gelişim yazıları - kişisel gelişim kitapları - genç gelişim - kişisel gelişim nedir -

Yorumlar