Depresyon

Depresyon, çağımızın hastalığı. Teşhisi kolay, tedavisi ise oldukça güç. Depresyonun nedeninin sadece psikolojik olduğu kanısı yaygındır. Oysa depressif kişilerde triptofan düzeyinin oldukça düşük olduğu saptanmıştır ve bu doğrudan beslenme ile ilgilidir. Ayrıca B-6 vitamini ve kandaki şeker düzeyi ile yakından bağlantı söz konusudur. Tüm bunlar göstermektedir ki, beslenmemiz sağlığımız ile doğrudan ilgilidir ve birçok hastalıkta, hiç ilgisiz gibi gözüken psikiyatrik hastalıklarda bile beslenmemizi gözden geçirmekte fayda vardır.
Çoğumuz, bizi tedavi eden doktorun bunları bilmesi gerektiğini düşünür. Tıp fakültesinde beden ilminin öğretildiği gibi yanlış bir kanaate sahibiz. Oysa dünyanın mevcut hiçbir tıp fakültesinde beslenme ile ilgili hiçbir şey öğretilmez.
Doktorlarımız beslenme konusunda kendilerini yetiştirmek, açıklarını kapatmak zorundalar. Aksi takdirde gelecek yüzyılın sağaltıcıları doktorlar değil beslenme uzmanları olacaktır. Depresyon, sadece beslenme değil çevre ile de ilgilidir. Soğuk kış aylarında, lodos havalarda depresyonların arttığı bir gerçektir.
Özetlemek gerekirse, psikiyatrik rahatsızlıkları tek bir nedene bağlamak çare değil. Kişiyi bir bütün olarak ele almak gerekmekte. Kişinin yaşadığı çevre, beslenme alışkanlıkları, soluduğu hava....
Tıp, hastalıklar bilimi olmaktan çıkıp hayat ilmi olma yolunda ilerlemeli. Hepimiz bunu başaramayabiliriz. Ancak bu konuyu meslek edinmiş kimselerden, bu yönde düşünce gayreti göstermelerini beklemek hakkımız.
 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kişisel gelişim - kişisel gelişim yazıları - kişisel gelişim kitapları - genç gelişim - kişisel gelişim nedir -

Yorumlar