Çocuk ve Eğitim

Çocuk ve Eğitim
Erken çocuk eğitimi konusunda yapılan bir çalışma öğrenme güçlüğü olan çocukların sorunlarının asıl nedeninin müfredattaki yetersizliklerden kaynaklandığını ortaya koymuştur. Yanlış eğitim metodları öğrenmelerine bir engel teşkil ediyordu. Çocuklara okumayı erken yaşta öğretmeye çalışmak hayat boyu süren ciddi sorunlara neden olabilmektedir. Çocukların, kelimelerin taşıdığı çok çeşitli özelliklerini örneğin, harflerin kendine özgü isimleri olduğu ve bulundukları hecelere ve kelimelere göre söylenişlerinin farklılığa uğrayacağını anlayabilecek mantıksal güce erişebilmeleri için 6 - 5-7 yaşlarında olmaları gerekir.
Aynı araştırmacı, anne-babaların çocuklarının rekabete girmesi ve bu konuda onlara bir avantaj sağlanması talepleri karşısında hayret ve kızgınlık duyguları yaşar. Sosyo ekonomik farklılıkların etkilerini ortadan kaldırmayı hedefleyen Susam Sokağı'nın anaokulu çocukları için zorunluluk haline getirilmesine dair bulguları esefle karşılar. Çocukların anaokulundaki eğitimlerine ek olarak anne-babanın kendilerine göre bir eğitim programı takip etmesi sakıncalıdır. Bunun yerine, evde, okuldaki programa destek olabilecek, yaşayarak öğrenme faaliyetlerine ağırlık verilmelidir. Aksi takdirde, çocukta psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir.
Bu psikolojik sorunlar nelerdir? Anne-babayı memnun edememekten duyulan utanç bunların en önemlilerindendir. Performansından endişeye düşme, kişisel özerklik hissinin azalması, güven duygusu yitimi, insiyatifin gelişimine darbe inmesi bunlar arasında sayılabilir.
Yapılması gereken; hayatın, en az diğerleri kadar değerli çocukluk evresine saygı göstermesi ve zarar görmemesi için çaba harcanmasıdır.
Çocuklar farklı yollardan ve farklı hızlarda öğrenirler. Kimse belli bir kalıba sokulamaz. Normal sınırlar içinde olmak göreceli bir kavramdır. Bir ilkokul öğretmenine ait şu sözler bu konuyu çok güzel ifade ediyor:
Çoğu çocuğun öğrenme nedeni yeni bir beceri kazanmaktan ya da kayda değer bir yaşantının bir parçası olmaktan elde edilen kişisel tatminden başka bir şey değildir. Çocuk, zorlamalardan uzak ve yapıcı bir desteğin olduğu bir ortamda eğitim faaliyetlerine cevap vermiyorsa bu bir istisnadır. Hemen hemen bütün çocuklarda, böyle bir durumda öğrenmeye karşı büyük bir merak ve şevk gözlenir.
Sonuç olarak Amerikalı başka bir uzmanın görüşlerine yer verelim: "Anaokulunda okuma yazma öğrenenle" ilkokulda öğrenenlerin başarıları arasında bir fark yoktur. O zaman, bu acele niye V O halde çocuğa erken yaşta okuma-yazma öğretmeye çalışmaktan daha önemli olan nedir? Çocuğun başarıyı elde etmesine izin vermek. Eğitimde en önemli unsurlar ilgi ve sevgidir. Öğretmenlik bir meslek olmanın ötesinde bir gönül işidir.
 

DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com
 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Çocuk - Eğitim -

Yorumlar