Çocuk Beş Yaşındayken

Çocuk Beş Yaşındayken
Malzeme ve ekipmanla donatılmış bu odaya 20 kız ve erkek çocuk gelir. Sınıf mevcudu 25'e kadar çıkabilir: Bundan fazlası kalabalık anlamına gelir. Kalabalık bir anaokulu; yaşamı, hem çocuklar hem de öğretmen için sıkıntılı hâle getirir. Bu, daha fazla kuyruk, daha fazla bekleme ve konuşma fırsatının fazla olmaması demektir. Beş yaş çocukları iki ya da üç kişilik gruplar oluşturmayı severler. Bu sayı 6 ya da 7'den fazla olduğunda bu hem öğretmen için hem de bütün sınıf için sıkıntı verici olur.
Okul başladığında iyi organize edilmiş bir sosyal sistemin oturması birkaç günü alır. Çocuğunuz bunun bilincinde değildir ama öğretmenler farkına varır. Bazı yazılı olmayan ve belirtilmemiş kurallar, anlaşılan fakat nadir olarak dile getirilen bir dizi kabul gören davranışlar ve yavaş yavaş fakat sağlam şekilde meydana gelen bir grup kimliği belirmeye başlar.
Bütün bunlar sorumlulukla başlar. Sorumluluk kişinin yaptıkları hakkında cevap verebilmesidir. Genellikle üç şekilde gelişir: Çocuğun kendine, gruba ve öğretmenine ve diğer otoritelere cevap verdikçe. Öğretmenin ilk gün herkese söylediği şeylerden biri, "Tamam, şimdi kendinize oynayacak birşey bulun." olur. Çok geçmeden öğrencilerin kafasında, sınıfa girdiklerinde kendilerini meşgul edecek birşey bulmaktan sorumlu oldukları yerleşir. Malzemeleri yerine kaldırma zamanı geldiğinde, herkes kendi kullanmış olduğu malzemeyi temizlemek ya da düzenlemekle sorumludur. Gruba karşı sorumluluk da aynı zamanda başlar. Öğretmen bir öğrenciye sınıftaki kağıtların dağıtılması görevini verdiğinde, gerektiği zaman arkadaşlarına kağıtları vermekten sorumludur. Otoriteye karşı sorumluluk fikrini yerleştirmek için, öğretmen her gün bir kişiyi ayak işleri içine görevlendirir.
Grup Kavramına Doğru
Anaokuluna başlayan çocuklarda henüz grup fikri oluşmamıştır. Bir gruba ait olma arzusu taşımadıkları gibi, grup normları da onları ilgilendirmemektedir. Fakat çok geçmeden, bir grubun üyesi olmanın onları mutlu ettiği görülmeye başlar. Ancak, henüz bunun gerektirdiği sorumlulukların farkında değildirler. Bu nedenle, sınıf içi faaliyetlerde uyulması gereken kurallar ve genelde kendisinden beklenenler kafasında yerleştirilmelidir. Örneğin, bir serbest oyun saatinde sizin çocuğunuz dışındaki herkes elindeki malzemeleri bırakmış olsun. Bütün sınıf o söyleneni yerine getirene kadar beklemek durumunda kalabilir. Ya da, öğretmenin sınıfın yapmasını istediği şey karşısında çocuğunuzun, "Bunu yapmak istemiyorum." dediğini düşünün. Öğretmen, bu konuda ısrarcı davranmayabilir. Ama, gidip istediğini yapmasına izin vermez ve oturup arkadaşlarının yaptıklarını izlemesini ister.
Kavgaya gelince... Bu, sosyal gelişimin evrelerinden biridir. Bazen, dil farklılıklardan doğan sorunları çözmede yetersiz kaldığında alevlenir. Bazen, fiziksel şiddete ya da diğer saldırgan davranışlara dönüşebilir. Çocuk yol açtığı gerginlikle sınıf ortamını deneme amacındadır. Genellikle bunlar kısa sürer ve kolayca unutulur. Okulun başlarında öğretmen sözel ve fiziksel saldırganlığın da dahil olduğu bu gibi durumları geniş ölçüde kabul eder. Fakat, çok geçmeden çoğu çocuk kabul gören ve görmeyen davranışlar arasındaki farkı anlar.
Aynı grup normlarında olduğu gibi grubun fikir birliği de, anakoluna yeni başlayan bir çocuk için yabancı bir kavramdır. Bu noktada, yol göstermesi gereken kişi yine öğretmendir. Çünkü grup, arkadaşlarından birinin liderlik görevini üstlenmesine hazır değildir. Ancak, grubun hedefleri konusunda bazı kararlar alabilir. Örneğin, çocuklardan birinin doğum gününün çay saatinde mi yoksa günün sonunda mı kutlanacağı konusunda kararını belirtebilir. Ya da bir sonraki sınıf projesinin çiftlikler mi itfaiyeler mi olacağı konusunda fikrini söyleyebilir.
Böyle basit karar verme örnekleri biraraya gelerek bir grup kimliği ortaya çıkarır. Okulun başlarında, çocuğunuzun sınıfı dışındaki diğer bazı sınıfları ziyaret edin. Bir de, yıl içinde aynı şeyi yapın. Grup kimliğini kolayca görebilirsiniz. Eğer iki sınıf ân" olarak birbirine karıştırılıp daha sonra farklı kişilerden oluşan gruplara ayrılsa bu kimliğin yok olacağı şüphesizdir. Gerçekten de, örneğin bir sınıfın öğretmeni değiştiği zaman grup kimliğinin ortadan kaybolduğu gözlenmiştir.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :çocuk beş yaşındayken - .çocuk eğitimi - çocuklar -

Yorumlar