Certified Coach Eğitimi

Daha kapsamlı bir koçluk eğitimi alıp bu sayede çeşitli müşteri ihtiyaçlarına cevap vermek istiyorsanız Uluslararası Sertifialı Certified Coach Eğitimimize katılarak çalışma alanınızı genişletebilirsiniz. Ayrıca koçluk mesleğini yaparken ilerleyen zamanlarda eğitmen olmaya da karar verdiğinizde bu kapsamlı koçluk eğitimini tamamlamış olmanız beklenmektedir.

Certified Coach( Sertifikalı Koçluk ), çok geniş bir yelpazede müşterilerine koçluk yapar. İş insanlarından, yeni işe başlayanlara, kariyer girişimciliği vb. uzanan bir alanda çalışma sahası bulur ve bu eğitim gereği ayrıca  kazandığı yaşam koçluğu yetkinliklerini de  müşterilerinin potansiyellerini açığa çıkarıp kullanmalarında yol arkadaşı olarak uygular.

Certified Coach( Sertifikalı Koçluk )  Eğitimi:

Birinci Bölüm

- Temel Koçluk Bilgi ve Becerileri Neticesinde

- Koçluk nedir , ne değildir ?(Koçluk ile terapi, koçluk ile danışmanlık,koçluk ile mentörlük arasındaki farklar nelerdir)

- Koçların sorumlulukları nelerdir?

- Koçluk programının amacı nedir ?

- Koçluk hizmetinin faydaları nelerdir?

- Anket ve kendinizle sözleşme

- Koç kimdir?

- Koçluk felsefesi nedir?

- Koçun etik değerleri nelerdir?

- Koçun temel yeterlilikleri nelerdir?

- Müşteri İle Bağ Kurmak

- Empatik Dinleme-Psikolojik Oksijen Verme

- Uyumu Yakalamayı Sağlama

- Güçlü Sorular, Gözlemler, Ricalar

- Müşteriyi Yapılandırmak

- Müşteriyi Geliştirmek

- Müşterinin Hedeflerini Gerçekleştirmeyi Başarmak

- Gerçek

- Oyun

- Koçlukta durumsallık: Soru Sorma Sanatı

- Egzersizler

İkinci Bölüm

- Ruh-Beden-Zihin

- Olasılıklar dünyasına bakış

- Beynimizin işleyişi

- Odaklanma araçları

- Olumlamalar

- Motivasyon Modelini Belirleme

- Hangi Boyuttan Bakıldığını Saptama (Mantık Seviyeleri)

- Bilinç Seviyeleri-Öğrenmenin 4 seviyesi

- Zihnin Durumlarını Ayırt Etme ( Silme-genelleme-çarpıtma)

- Öncelikli Değerlerin Tespiti ve Koçluk Sanatıyla Üzerinde Çalışılması

- Egzersizler

Üçüncü Bölüm 

- Sonuç Odaklı Koçluk:

- Vizyon ve Misyon Oluşturma

- Hedef Kartı ve Eylem Planı Hazırlatma

- Hedefe Giderken Başarıyı Ölçümleyebilecek Temel Göstergeleri Buldurtma

- Zaman Yönetimi Pencereleri

- Walt Disney Modeli

- Egzersizler


Dördüncü Bölüm

- Değişime Koçluk Etmek

- Koçluk İçin İleri Düzey Beceriler Edinme

- Kişisel Konular I  :  Sadelik, denge, kurallar ve sınırlar

- Kişisel Konular II :  Kişisel korkuları aşma (para, stres, başarısızlık)

- Kişisel Konular III : Kişisel Memnuniyet

- Koçluk Seanslarının Temelleri:

- Hazırlık, hedef belirleme, kayıt tutma, koçluk anlaşması

- Koçluk İşine Başlamak ( Yarı zamanlı, tam zamanlı)

- Düzenli Bir İşte Çalışırken Koçluk İşini Kurmak

- Bir Başvuru Ağı Oluşturmak

- Tam Zamanlı Koçluğa Geçiş

- Koçun Temeli

- Egzersizler

Beşinci Bölüm

- Kurumsal Koçluk

- Kurumsal Koçluğun bireysel koçlukla benzer ve farklı yönleri

- Kurumlarla Koçluk Anlaşmaları

-  Kurumsal Koçun Konumu ve Yetkinlikleri

- Kurumlarda koçluk yapılan seviyeler:

o Çalışanlar

o Yöneticiler

o Ortaklar veya Üst Düzey Liderler

- Kurumsal Bir Koç Olarak Bağımsız Olma ve Objektifliğin Önemi ve Etik Kurallar

- İş Modellerini ve Kültürü Ayırt Etme ve Koçluğu Uyarlama

o Organizasyon Yapısı, Performans Değerleme Sistemi,Yönetim Kültürü

- Bir Proje veya takıma nasıl koçluk edilir? Sinerji Yaratma

- Yeni Çağ  Çalışanı Olarak X ,Y ve Z  kuşakları

- Lider – Yönetici farkı ve Koçluk Etkisi

Certified Coach( Sertifikalı Koçluk ) eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için

İzmir'de Certified Coach( Sertifikalı Koçluk ) Eğitimieğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24numaralı telefondan veya burayı tıklayınız.

Antalya'da Certified Coach( Sertifikalı Koçluk ) Eğitimieğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yada 0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan veya burayı tıklayınız.


 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Certified Coach Eğitimi - Certified Coach -

Yorumlar