BURÇLARA GÖRE ANNE BABALAR

Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz, tenkid edin; basit bir adamı dost edinmek isterseniz methedin.
 
Her anne babanın mizacından dolayı eğilimli olduğu bir kişilik yapısı vardır. Kişiliğine bağlı olarak bazı insanlar otorite kuramaz, olayların akışına hakim olmakta güçlük çeker. Bu durumda çocuğuna karşı da pasif, aşırı hoşgörülü bir ebeveyn olur. Bazı kişiler ise tam tersi her şeyi kontrol altında tutmaya eğilimlidir. Çocuğundan da tam istediği şekilde davranmasını ister. Bir insanın nasıl bir ebeveyn olacağında, kişilik yapısının önemli katkısı olacağı inkâr edilemez.
 
Bununla birlikte, kendi hayatında çok mükemmeliyetçi olduğu halde, çocuklarıyla yeterince ilgilenmeyen, onları motive etmekten bile uzak olan ilgisiz anne babalar da vardır. Bu durum bir kişinin annelik-babalık kurumuna verdiği öneme, çocukları için hayatında ayırdığı yere de bağlıdır. Günümüzde birçok insan anne baba olmayı hayatlarının kıyısına köşesine sıkıştırmaktadır. Çocuklarını pahalı bir kreşe veya eğitim kurumuna yazdırdıklarında ve okul taksitlerini ödediklerinde üzerine düşeni yaptıklarını sananlar çoktur.
 
Yine birçok anne baba, çocuğunun okulda veya sosyal aktivitelerdeki başarısıyla avunurken, kendisini iyi bir anne baba olarak hisseder. Oysa çocuğunun, hayatına bir anlam getirip getiremediğini, duygusal olarak hayattan tatmin olup olmadığını bilmez.
 
Çocuğun, hayat ve ölüm, hayatta yaşanan inişler-çıkışlar vb. birçok konuda bir yaşam felsefesine, bir inanç ve kanaate ihtiyacı olduğunu düşünmez. Yaşadığı olaylar karşısında nasıl tepki vereceğini, hissettiği duygularıyla nasıl baş edeceğini bilemeyen bir çocuk, iyi bir eğitim almış sayılmaz.
 
Çocuğun hayatını anlamlandırmakta anne babadan aldığı manevi eğitim ve örnek çok önemlidir. Günümüzde bir çok genç insan, hayata bir anlam getiremediği için, hayatını boşa harcıyor, bazen intihara, bazen de alkol-uyuşturucu kullanmak gibi dolaylı intiharlara kalkışmaktadır.
 
Bunun yanında anne babalık, en çok anne babalardan görülerek öğrenilen bir sanattır. Birçok ebeveyn, kendi anne babalarında gördükleri anne babalık rolünü ister istemez çocuğuna yansıtır. Hatta bir zamanlar kendilerine acı veren davranışları kendileri de çocuklarına karşı sergilerler.
Mesela babasından ilgi ve şefkat görmeyen, hiçbir şeyini babasıyla paylaşmayan bir çocuk, bundan çok acı çektiği halde, kendisi de çocuğuna aynı şekilde mesafeli davranır. Birçok zaman bu hata fark edilmez bile.
 
Çünkü ebeveyn olmak, modellenerek öğrenilen bir davranıştır. Bir genç adam, babasının hareketinin yanlış olduğunu bilse bile doğru hareketi kazanması özel bir çaba isteyecektir.
 
Anne babadan görülen roller, aynen benimsendiği gibi, bazen de tamamen reddedilir. Mesela bir genç kadın, annesinin aşırı titizliğinden çok çektiği için, çocuğunu büsbütün serbest bırakır. Çocuğuna temizlik ve düzen öğretmez, belki ileri yaşlara kadar onu kendisi temizler, odasını toplar. Kendi annesinin aşırı sıklıktaki uyarı ve azarlamalarından usandığı için, kendisi gerektiği kadar bile eğitim vermez.
 
Gerek aynen kopyalamak şeklinde olsun, gerek tamamen reddetmek veya zıddını yapmak şeklinde olsun, anne babamızdan gördüğümüz ebeveyn rolü, bizim rolümüzü çok etkileyecektir. Belki doğru zannederek yanlış tutum ve davranışlara sahip olmamıza neden olacaktır.
 
Astrolojide kişinin kendi öz çocukluğu ve anne babasından gördüğü bakım, koruma ve merha.net, böylece yaşadığı duygusal gelişimi Ay temsil eder. Ay aynı zamanda kişinin çocuğuna yansıttığı ebeveyn rolünü de temsil eder.
 
Güneş ise, çocuklukta alınan saygı ve güven ile birlikte geliştirilen özgüven, kendinle barışık olma, benlik bilincini temsil eder. Güneş aynı zamanda kişinin çocuklarına gösterdiği saygıyı, onların benliğini kabul etmesini de temsil eder.

Kişinin ebeveyniyle yaşadığı ilk tecrübeler çok önemli olduğu için, psikolojik astrolojide en önemli unsurlar olan güneş ve ay; anne ve babayı temsil eder. Aşağıdaki açıklamaları, kişinin, ya güneşinin, yahut ayının bu burçlara düşmesi açısından değerlendirebilirsiniz. Ancak unutmayın ki, güneşin ve ayın konumları, yaptığı .açılar ve ev çizgileri gibi daha bir çok unsur birlikte ‘değerlendirilmelidir.
 
Aslında astroloji sizin zaten, yaşadığınız- bildiğiniz şeylerin simgeleştirilmiş halidir. Bunları öğrenmek için astrologa gitmenizi önermiyorum. Bazı astrologların kendi inançlarını ve yaşam felsefelerini yorumlarına yansıtacaklarını ve sizin faydasız yere umutsuzluğa iteceklerini unutmayın.

"Öfkesini yenen kimsenin kusurunu Allah örter." Hz.Muhammed
 
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Burçlara göre anne ve babalar - Burçlara göre babalar - Burçlara göre anneler -

Yorumlar