Budizm'de Evlilik

Budizm'de Evlilik
Budizm, milattan önce VI. yüzyılda, Hindistan'da ortaya çıkmış ve kurucusunun lakabından (Buda) dolayı bu ismi almıştır. Günümüzde evrensel bir nitelik taşımakta ve mensupları bakımından büyük dinler arasında sayılmaktadır. ‘Buda’ kelimesi ‘aydınlanmış’, ‘bilen’ anlamlarına gelmektedir. Buda'nın asıl adı Siddharta, kabilesi ise Gautma idi.
Budizm'de evlilik dini olmaktan çok, medeni bir nitelik taşır. İlk devir Budist metinlerinde Buda'nın evlilik konusunda bir sözüne rastlanmamaktadır. Ancak Buda'nın konuşmalarını ve hayatını içeren sonraki dönemlerdeki metinlerde aile fertleri arasındaki münasebetlerden söz edildiği görülür. Bu metinlerde, Buda, ebeveynlerin çocuklarına, çocukların ebeveynlerine karşı görevlerini anlatmaktadır. Ebeveynlerin çocuklarına karşı görevleri arasında, uygun bir eşle evlendirme de bulunmaktadır.
Buda, karı-koca arasmdaki ilişkileri de kurallara bağlamış ve bu kuralları beş esasta toplamıştır. Budizm'e göre kocanın karısıyla ilişkilerinde dikkat etmesi gereken kurallar şunlardır:
•    İyi davranma,
•    Saygılı olma,
•    Küçümsememe,
•    Otoritesini tanıma,
•    Güzel şeyler sunma.
Kadının kocasıyla ilişkilerinde dikkat etmesi gereken kurallar da şöyle sıralanmıştır:
•    Evini iyi idare etme,
•    Nezaket gösterme,
•   Yanlış davranışlardan kaçınma,                               
•   Namusunu korumaya dikkat etme,
•   Üzerine düşen görevleri aktif olarak yerine getirme.
  DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com


Bu makale şu konularla ilgili olabilir :evlilik - evli - Budizm - buda -

Yorumlar