Boşanmış Aile Ve Çocuklar

Boşanma, çocukların geleceğini nasıl etkiler? Boşanmış ailelerin Çocukları, yetişkinlik dönemlerinde ve evlenme sürecinde ne tür sorunlar yaşayabilirler?
   Bir çocuğun boşanmış bir aileden geliyor olması, yaşıtlarından farklı olması için yeterli bir nedendir. Ebeveynlerinden birini ölümle kaybetmiş
 çocuklar da, yaşıtlarından farklıdırlar. Böylesi durumlar, onların gelecekle ilgili düşüncelerine ve davranışlarına farklı etkilerde bulunur.
        Sözgelimi, bir ölüm olayında, çocuğun
Boşanmış aile çocukları gelecekte başarısız ilişki yaşamaktan korkarlar.
yitirdiği ebeveyne karşı hissettiği duyguları bir başka yetişkinle özdeşleştirerek hafifletmesi mümkündür. Ancak sıra boşanmaya geldiğinde, bu o kadar kolay  değildir.
   Bir boşanma olayında çocukların geleceğini etkileyen tek faktör, boşanmanın kendisi değildir. Belki ondan daha önemlisi, ailenin o z, mana kadarki dinamiği, stili, aile bireylerinin etkileşimidir. Bireyin g leceğini ve kişiliğini etkileyecek olan gerçek faktörler bunlardır. Boşa mış ailelerden gelen bireyler yetişkin olduklarında, ailelerinin yaşam stilleri ve kendi kişiliklerinin bir karışımı olan bir gelecekle karşı karşıya kalırlar.
   Boşanmış aile çocukları, kendilerini bizzat diğer çocuklardan farklı algılarlar. Yaşamın içinde rastlayabilecekleri herhangi bir problemin asıl
kaynağını, ebeveynlerinin boşanması olarak görebilirler. Hayatı, boşanma prizmasından görürler. Yaşadıkları tüm acı tecrübelerin hayatlarına
bir şekilde etki ettiğini düşünürler. Ebeveynlerinin aile yaşantılarını "başarısızlık" olarak algılar ve gelecek yaşantılarını "başarısız ilişki yaşama"  
korkusuyla geçirirler.    
Araştırma Sonuçlan    
   Pek çok araştırma sonucuna göre, boşanmış ailelerin çocuklarının yetişkinlik döneminde yaşadıkları problemler, normal ailelerden gelen çocuklara oranla daha fazladır. Bu çocuklar, genelde depresif bir yapıda! dırlar, hayatla daha az barışık yaşarlar. Sağlıkları da bu sonuçlara paralel olarak daha bozuktur. Boşanmış ailelerden gelen yetişkinler, kendilerini şanssız hissederler. Çocukluklarını ve ergenliklerini de hayatlarının en şanssız dönemi olarak tanımlarlar. Aşırıya varan korkuları vardır; sağlıkları da pek iyi değildir. Kötü olayların hep kendilerinin başına geldiğine inanırlar.
   Yine, şimdi evli olan boşanmış aile çocuklarına göre, kendi evlilik, boşanmamış ailelerin evlatlarının evliliklerine oranla daha iyidir. Bunun sebebi, evliliklerinin daha sorunsuz olması değil, sorunları söylemekten kaçınmalarıdır.
Boşanmış aileden gelen evli kadınlara göre, kariyer sahibi olmak ve ebeveyn olmak eş olmaktan daha önemlidir. Erkekler için ise, eş olmak kariyer ve ebeveyn olmaktan daha önce gelir.
   Boşanmış aileden gelen çocukların yetişkinlik dönemindeki davranışlarını değerlendiren araştırmalara göre, babasız bir evde yetişmiş erkek çocuklar, filmlerde gördükleri erkeksi davranışları, olabildiğince taklit etmeye girişirler.
   Kadınlar ise, parçalanmamış ailelerden gelen kadınlara oranla daha kısa süreli ilişkiler kurabilirler. Ama yine de, kadınların çoğu kendi evlilikleriyle ilgili olarak "Benim evliliğim asla boşanmayla sonuçlanmayacak" kararlılığındadır.
 DERLEYEN.EDİTÖR
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kişisel gelişim - kişisel gelişim yazıları - kişisel gelişim kitapları - genç gelişim - kişisel gelişim nedir -

Yorumlar