BİLGİ ile ilgili sözler

BİLGİ-BİLMEK İLE İLGİLİ SÖZLER

• Allah'a yemin ederim ki eğer siz benim bildiğimi bilmiş ol
sanız; az güler, çok ağlardınız.Yataklar üzerinde ailelerinizle
zevklerinizi yapamaz, dağların zirvelerine çıkar, tamamen
Allah'a teveccüh ederdiniz.    Hz. Muhammed (s.a.v.)
• Bir şey biliyorum. O da hiçbir şey bilmediğimdir.Socrates
• Bildiğini bilmek ve bilmediğini bilmek; işte gerçek bilim budur.    Konfüçyus
• Ne kadar az bildiğimizi anlayabilmek için ne kadar çok şey bilmemiz gerektiğini görmek ne kadar gariptir.       Disraeli
• Birçok şeyi yarım bileceğine, bir tek şeyi iyi bil. Nietzsche
•  Tadmayan bilmez.    Hukemâ'dan
• Bilgi olsa, söz saptırılmaz.    Kaşgarlı Mahmud
• Buldum, bilmedim; bildim bulamadım.        Türk Atasözü
• En önemli bilgi, bilginin nasıl kullanılabileceğini bilmektir.
•    Bir şeyi bilmemek; yanlış bilmekten iyidir.
• İşaret olsa yol şaşırılmaz. Bilgi olsa söz saptırılmaz. Kaşgarlı Mahmut
• Bildiğimiz şeyler arttıkça, bilmediğimiz şeylerin ne kadar çok olduğunu daha iyi anlarız.    Pascal
•    Bilim, gerçeğin edebiyatıdır.
• Bilgisizce hareket eden, yolsuz bir araziye yolculuk yapan gibidir.    Hasan-ı Basri
• İnsanlar hakkında bilmediklerine göre değil, bildiklerine göre hüküm verin.    Von Venarguen
• Bilginin üç temel taşı: Çok görmek, çok ızdırap çekmek, çok çalışmaktır.
• Bilgiyi elinde tutan, gücü de elinde tutar.
• Korkunun kaynağı bilgisizliktir.    Emerson
• Yarı bilgililer, bilgisizlerden daha tehlikelidirler. Gieim
• Bilmedikleri yerde dursalardı sapıtmazlardır. 
• Bilginin iki türü vardır. Bir konuyu ya biliriz ya da onu nereden bulabileceğimizi biliriz. S. Johnson
• Bilgi, insanı kuşkudan;, iyilik, acı çekmekten; kararlı olmak da korkudan kurtarır.Konfüçyus
• Bir şeyi ezbere bilmek; o şeyi bilmek demek değildir. Montaigne
• Eşsiz bilgi sahibi olmak için şunlar gereklidir: Çok soran dil, iyi idrak edebilen bir kalp, yorulmak bilmeyen bir dimağ.  İbn-i Abbas
• "Bilmiyorum" demek, ilmin yarısıdır.    İmam-ı Malik
• İnsanın bilmediği bir şeyi için "bilmiyorum" demesi de bir ilimdir.    Ibn-i Mes'ud
• Yalnız işittiğimi unuturum; gördüklerimi hatırlayabilirim; fakat iyice bildiğim bir şey, yapabildiğim şeydir.  Çin özdeyişi
• Başkalarından aldıklarımı geri verseydim; pek az bilgi kalırdı.    Goehen
• "Bilmediğini bilenin arkasından gidin.
Bilmediğini bilmeyeni uyandırın.
Bilmediğini bilene öğretin.
Bilmediğini bilmeyenden kaçın."    Konfüçyus
• İnsan , bilmediğini isteyemez.    Voltaire
• Bildiğimin öğretmeni, bilmediğimin öğrencisiyim.
• Soru da bilgiden doğar, cevap da.
• Bilgi, aşağıdakileri yükseltir; bilgisizli de yukarıdakileri alçaltır.    Hz. Ali (r.a.)
• Az bilen çok; çok bilen, az konuşur.    Konfüçyus
• Bilgili bir ahmak; cahil bir ahmaktan daha çok ahmaktır.
J. B. Moliere
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : bilgi-bilmek ile ilgili sözler - bilgi-bilmek ile ilgili özdeyişler - bilgi-bilmek ile ilgili özlü sözler - bilgi-bilmek ile ilgili atasözleri - bilgi-bilmek ile ilgili güzel sözler -

Yorumlar