BELLEK EN İYİ NE ZAMAN ÇALIŞIR?

BELLEK EN İYİ NE ZAMAN ÇALIŞIR?
Lewin'in teorisine dayanan bir dizi grup testi yapılmıştır. Bu testler, belleğin, deney kişisi belirli bir hedefe yönelmişse çok daha güvenilir biçimde çalıştığını kanıtlamaktadır.
Bu deneylerde, deneklerden belirli bir zaman içinde çeşitli ödevlerin yapılıp bitirilmesi isteniyor. Bunlar örneğin kilden bir hayvan mulajı yapılması, bir tabaka kağıdın sadece haçlarla boyanması, geriye doğru 55'den 27'ye sayılması, kibrit çöplerinden figürler çatılması, aynı harfle başlayan bir düzine kent adı söylenmesi, bir ipliğe boncuklar dizilmesi gibi ödevlerdir. Zaman sınırlaması çoğu kez 3-5 dakika arasında değişiyor; ödevlerin pek azı iki dakikadan eksik sürede tamamlanabilecek türdendir. Denekler ödevlerini yapmak üzere kendi hallerine bırakılıyor ve bu ödevlerin yarısını yapmalarına izin veriliyor. Sonra - çalışmanın tam ortasında - yeni bir ödev verilerek, ilk işlerinden alıkonulmaları sağlanıyor. Az önce başlamış oldukları ödevlerini daha sonra tamamlamalarına da izin verilmiyor.
Ödevlerin her iki çeşidi birbiri ardından karışık biçimde verilmektedir. Öyle ki denek, çalışmalardan herhangi birinin tamamlanıp tamamlanmayacağını bilmemektedir. Çalışma kesildiği zaman da - tüm deneyin zaten bu amaçla düzenlendiğini belli etmemek için - hiçbir gerekçe söylenmiyor.
Deney dizisinin bitiminden sonra, her denekten daha önce kendisine verilen ödevleri sayması isteniyor. Deney yönetmeni hatırlanan problemin bütünüyle mi, yoksa kısmen mi çözümlendiğini not ediyor.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :beyin - insan beyni - gevseme -

Yorumlar