BALIK BURCU ÇOCUKLARI

BALIK BURCU
 
[21 MART] - [20 NİSAN]
 
Balık Burcu Çocukları
 
Balık burcu içe dönük karaktere eğilimlidir.
 
Balık burçlular içe dönük burçlardan sayılsalar da aslında sıcakkanlı, sevecen insanlardır. Sosyalleşme becerilerine sahiptirler. Ancak onları asıl motive eden, iç dünyaları ve duygularıdır.
 
Balık burcunun hayatı algılama biçimi, dış dünyanın gerçeğini, aynen olduğu gibi görmek üzerine kurulmamıştır. O dünyayı kendi gönül aynasında yansıyan anlamlarla algılar. Bu durum bazen olaylara, başkalarına mantıksız gelen duygusal veya hayal gücüne dayalı yorumlar getirmesine sebep olabilir. Ancak duyguları konusunda bilinçli olan balıklar, iç dünya dış dünya dengesini kurmakta zorlanmazlar. Sürükleyiciduygular yaşarlar ama onların tadını çıkardıktan sonra gerçeklere dönebilirler.
 
Kişiliğinde çoğu zaman duygusallık ve algısallık ağır basar.
 
Balık burçluların duyguları, yengeç veya akrep burçlulara nazaran daha soyuttur. Hayal aleminde dış dünyasından daha iyi, ideal bir dünya düşleme gücüne sahip olan balık burçlular soyut üretkenliğe elverişlidirler. Bu da onlara sanat ve mistik felsefeler alanında duyarlılık ve orijinallik katar.
Balık burçlular empati yeteneklerinin çok gelişmiş olması sebebiyle; psikoloji- pedagoji gibi bilimlerde avantajlıdırlar. Yardım sever karakterleri sayesinde, kendilerine ihtiyacı olanlara yol göstermekte başarılı olurlar. Hayal güçleri sayesinde yeni çözüm yolları geliştirmeyi başarabilirler.
Çoğu balık burçlu kendine dönük ve mistik zekaya sahiptir.

Balık burçlular kendi hislerinin farkında olan kişilerdir. Ama çoğu zaman hislerinin onu sürüklemesinden de hoşlanırlar. Bununla birlikte duygusal zeka yönünden bilinçli bir balık burçlu, kendisini motive etmek için gerekli farkındalığa sahip olabilir. Balık burçluların empati ve sezgileri, başkalarının iç dünyasını anlamayı da sağlar.

Balık burçlular metafizik konulara meraklıdırlar. Tasavvuf, mistisizm, okültizm gibi gizemli ve pâra-normal konulara ilgisi vardır. Balık, sınır çizmeyi sevmediğinden bazen hakikat ve gerçeklikle ilgisini koparabilir. Çevrenizde olmayacak iddialara inanmış ve safça kapılmış balıklar görebilirsiniz; mesela reenkarnasyona, sahte peygamber ve şeyhlere veya uydurma tarikatlara. Birkaç rüyası doğru çıksa kendisini medyum, şifacı filan ilan etmeye eğilimlidir. Bu gibi konularda daha sağlamcı olmalarında, ayaklarını yerden kesmemelerinde fayda vardır.

Fedakar, duyarlı, anlayışlı, hayalci ve ince ruhlu tiplerdir.

Balık burcu çocukları sempatik, samimi, sevgi doludur. Bununla birlikte birçok balık burçlu çocuklar kolay incindikleri için, çekingen, mahcup ve içli bir yaratılışa sahip olabilirler. Özellikle çocukken henüz duygularını tanıyamadıkları için yetişkinlerden daha fazla acı çekerler. Bu dönemde onlara duygularını yönetmesi için yardımcı olmak çok yararlı olacaktır. Zaten yardım almaya müsait, esnek bir yaratılışları vardır.

Balık burçlu çocukların değişken bir karakteri vardır. Genellikle çocuklar her yaşta farklı özellikler gösterir, halden hale dönerler. Ama balık burçlularda bu durum çok daha fazla ve şaşırtıcı olabilir. Bunun nedeni etkilenmeye ve ilham almaya açık olmasından dolayı, gerek iç dünyasında gerek dış dünyada ona etki eden her tesire kolay kapılmasıdır.

Düne kadar anne babasına aşırı bağlı, sürekli desteklenmeye ihtiyaç gösteren bir çocukken, bugün birden bire sevdiği bir öğretmeninin etkisine girebilir. Duygularını ona anlatmaya, onun tarafından çok sevilmeye aşırı mana yükleyebilir. Ders sırasında ona bakarak ders anlatmasından, ona özel bir muamele yapmasından aşırı etkilenebilir. Bu gibi hallerinden endişelenmeyin, gelip geçicidir. Ancak onu hayal kırıklığı yaşamaması için uyarın.

Balık burçlu çocuklar masallara düşkünlük yaşları olan 4- 5 yaşını geçtikleri halde hayal dünyalarına çok fazla kapılık olabilirler. Kendilerine hayali bir dünya kurabilirler: Özellikle de gerçek dünyada çözümleyemedikleri bir sorun varsa hayal alemine daha ço kaçabilirler. Güçlü ve mücadeleci olmaktan çok, kendisine acıyan ve kurban rolüne kapılan kişiler olmaları mümkündür. Bu nedenle çok fazla ilgi ve anlayışa ihtiyaç duyarlar. Kişiliği gelişene dek onu desteğinizden mahrum etmeyin. Sıcak, yakın bir ilişkiye çok ihtiyaç duyarlar.

Koç burcu, Balık burcuna bitişik olduğu için, birçok balık burcunun bazı planetleri koça düşer. Bu durumda çocuk hareketli ve aktiftir. Hatta ele avuca sığmaz, aşırı derecede haşarı olabilirler. Çoğunlukla gerçek dünyaya yabancı gibi olduklarından sebep oldukları kötü durumları net bir şekilde algılayamaya-bilirler. Hayallerine kapılmış, gözlerinin önünü görmez bir şekilde koşturur dururlar. Bu durumda onların ayaklarının yere basmasını sağlamak için ciddi bir uğraş gerekecektir.

Balık burçluların kendini bir ideale veya duygusal bir amaca adama eğilimi vardır. Gençlik dönemlerinde kendilerini sosyal çevrelerine adayabilir, etkilenip sürüklenebilirler. Anne babalan çocuklarının bu durumunu göz önünde bulundurmalı, iyi takip etmelidirler.

Balık burçlu çocukların anne babaları çocuklarına sahip çıkmaya iki kere özen göstermelidirler. Çünkü bu çocukların en ufak bir kırgınlıkta kendilerini bırakma, intihara kalkışma, madde bağımlılığına sürüklenme eğilimi vardır. Bağımsız kişiliklerini geliştirene dek güçlü bir anne babanın anlayışlı ve içten sevgisine ihtiyaç duyarlar.
 
Sizin hayırlı olanınız aile fertlerine hayırlı olanınızdır. Hz. Muhammed


Balık Burcu Çocuklarına Nasıl davranmalı?
 
Balık burçluların çoğu yakın bir ilişki kurmaya son derece elverişlidir. Anne babalarının iş ve sosyal amaçlarına kapılıp ihmal etmesi gibi nedenler araya girmese, duygularını kolayca paylaşan çocuklardır. Yalnız duyguları nedeniyle aşağılanırlarsa küsüp, içlerine kapılabilirler.
 
Balık burçluların zayıflık ve çaresizlik hislerine kapılma meyli vardır. Onlara çaresiz olmadıklarını sizin göstermeniz gerekebilir. Öncelikle sızlanmalarını dinleyin ve aktif dinleme yöntemiyle onları anladığınızı hissettirin. Sonra teselli edin, sarılın, okşayın. Daha sonra dertlerinin çözümsüz olmadığını gösterin.
 
Balık burçlular arkadaşlık ilişkilerinde aşırı bağlılık duyarak incinebilirler. Kalbini açtığı, sırlarını söylediği kişilerden acımasız hareketler görebilirler. Bunun nedeni, ben-sen sınırını çizmeyi becerememeleri, aşırı benliksiz olmalarıdır. Çoğu zaman bu yüzden kendilerini ezdirirler. Onlara daha kişilikli, güçlü ve bağımsız olmayı öğretmelisiniz. Ancak içine kapanmadan, ilişkilerine ölçü koyarak bunu yaparlarsa acı çekmekten kurtulurlar.
Balık burçlular bir amaca yoğunlaşmakta güçlük
 
çekerler. Aslında tüm ihtiyaçları, kendilerine güzel bir amaç seçmektir. Doğru ve güzel bir yaşam amacı seçmesi için destekledikten sonra yalnız bırakın ki, kendi başına yürüsün. Aşırı bağımlılığa meyli olduğu için sürekli yanında olmamaya dikkat edin.
 
Manevi değerleri küçük yaştan itibaren anlayabilecek yeteneğe sahip olan balık çocuğu, bunlara şiddetle ihtiyaç duyar. Eğer siz bunu önemsemezseniz, metafizik merakıyla yöneldiği çevrelerden olumsuz etkilenmesi mümkündür.
 
Çocuğun aynası anne ve babasıdır. Bu aynadan daima güzel şeyler görmelidir.      

Balık Burcu Çocuklarının Oyuncakları
 
Balık burcunda doğanlar, resim, müzik, edebiyat gibi konularda kabiliyetlidirler. Onlara yeteneklerini keşfedecekleri araç gereçler alabilirsiniz. Yaptıklarına ilgi gösterirseniz, yeteneklerin ortaya koymakta desteklemiş olursunuz.
 
Balık burcu hayal gücüne sahiptir. Oyuncaklarına hayali hikayeler yazabilir, kişilikler giydirebilir. Sanki her oyuncak onun için bir kukla gibidir. Onları konuşturur, hislerini bu şekilde anlatabilir. Onun iç dünyasını anlamak için kendi kendine konuşmalarını izlemeniz yeterlidir. Mesela kızı rolündeki bebeğine öğüt verirken, onun sizin öğüt vermenizden ne kadar etkilendiğini görürsünüz. Bebeğini tehlikelere karşı uyarırken, sizin uyarılarınızdan dolayı nasıl tehlikelerden korktuğunu anlayabilirsiniz. Onu çok korkutmayın, hayal gücüyle korkularını iyice abartabilir.
 
Mesela bisiklete binme düşersin, koşma, terler, hasta olursun diye çok fazla kısıtlamayın. Yaşına uygun gelişimi göstermesi için destekleyin. Sizin desteğinize biraz fazla ihtiyaç duyabilir. 'Yapamam! Bine-mem! Düşerim’ diye korkabilir. Hemen aşağılamayın.
 
Çocuğunuz neşeli ve dostluk seven bir tiptir. Aldığınız oyuncaklar onun gruplaşmasını desteklemelidir. Böylece yavaş yavaş mahcupluktan sıyrılır, sosyallesin

DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com


Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Burçlara Göre Çocuklar - burçlara göre anneler - burçlara göre annelik - çocuklara göre burçlar -

Yorumlar