Bakış Açısı

İnekler Her Pencereden Görülmez İletişim için ortadaki konuyu diğer kişinin bakış açısından görebilmek lazım. Bir oda düşünün. Birisi olmadan bir penceresinden dışarıya bakıp "Bahçede iki inek otluyor" diye sesleniyor. Siz dışarıyı seyrettiğiniz başka bir pencerenin önünden cevap veriyorsunuz: "Onlar inek değil ördek. Üstelik otlamıyorlar derede yüzüyorlar" Kalkıp öbür pencereye gitme zahmetine katlanılsa, yani bakış açıları değiştirilse inekler ve ördekler karşılıklı olarak görülecek. Mesele her zaman bu kadar basit değildir ama çok karmaşık da değildir. Mutahap olduğumuz değerlendirmenin hangi etkiler altında ortaya çıktığını, iletişime konu olan, iletişimi gerektiren her durumda bu etkilerin varlığım anlayabilmek için "iyi niyetli" olmalıyız.
Bundan sonra yapılması gereken çaba sarfetmektir. Herşeyde olduğu gibi iletişimde de amaca ulaşabilmek için çaba gerekir.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Etkili iletişim ile ilgili aramalar - sınıfta etkili iletişim - etkili iletişim nedir - etkili iletişim dersi - etkili iletişim yolları - iletişim nedi - etkili konuşma - iletişim araçları - kişisel gelişim -

Yorumlar