Aristoteles ve Eğitim Felsefesi

Aristoteles ve Eğitim Felsefesi
Bir yasa koyucunun birinci ödevinin gençlerin eğitimini düzenlemek olduğuna hiç kimse karşı çıkmaz. Bu yapılmayınca, anayasanın niteliğinin zarar göreceğine şüphe yoktur. Gençlerin öğrenmesi gereken birtakım temel konular vardır, fakat bütün faydalı şeyleri öğrenmeleri gerekmez. Yurttaşlar, yalnızca yapanı aşağılaştırmayan faydalı uğraşlara katılmalıdır. Özgür insanların ruhunu ya da zekâsını, erdemin istek ve etkinlikleri İçin kullanışsız kılan herşeyt aşağılaştırıcı etkinlikler ve bayağı işler arasında saymamız gerekir. Onun içindir ki vücudun durumu üstünde bozucu bir etkisi olan bütün uğraşlara ve para karşılığı yapılan bütün işlere aşağılaştırıcı diyoruz. Çünkü bunlar zihni doldurur ve adi şeylerin üstüne yükselme olanağı bırakmaz.
Özgür bir adamın bir şeyi kendisi ya da arkadaşları için ya da o şeyin değerinden ötürü yapması uygundur, fakat aynı eylemi başkalarının hesabına yapan bir kimse, bazen para karşılığı ya da kölece bir şey yapıyor sayılabilir.
Soylu bir yurttaşın eğitiminin baş amacı, onun zekâ ve sanat yetilerini sonuna kadar kullanabilmesini, bir "erdem" ya da "boş zaman" yaşamı sürmesini olanaklı kılmaktır. Faydalı ya da zorunlu olduğu için değil, yüksek ve özgür kişilere yakışır nitelik taşıdığı için oğullarımıza vermemiz gereken bir eğitim biçimi vardır.
Kendilerinin dışındaki nedenlerle öğrenilen zorunlu meslek bilgilerinden farklı olarak eğitim süreçlerinin ve incelenen konuların kendi iç değerleri olmalıdır. Örneğin okuma yazma yalnızca faydalı olduğu İçin değil, çoğu kez daha ileri konuları öğrenmek bakımından araç olacağı İçin öğrenilmelidir.
Çizim ve resim bilgisi de salt özel alışverişlerde yanlış yapmaktan kaçınalım diye faydalı değildir, daha çok, özellikle bize harhangi bir maddi nesnedeki güzelliği gözlemlemeyi öğrettiği için yararlıdır. Profesyonel ölçülerle ve yarışma niteliğinde çalgı çalmayı ve şarkı söylemeyi öğrenmek eğitim değildir.
"Durmadan 'Bu neye yarar?' diye sormak, üstün zihniyetteki ve özgür doğumlu insanlara yakışmaz".
 DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :felsefe - felsefe nedir - -

Yorumlar