Akupunktur

Akupunktur, Çin'de geliştirilmiş, fakat dünya tıbbına mal olmuş bir yöntemdir. Akupunktur, kelime olarak Latince kökenli ve belirli merkezlere iğneler batırılması anlamına gelmektedir.

Akupunktur'un esası, vücudun önceden belirlenmiş yörelerine belirli aralıklarla iğneler batırılmasıdır. Bu noktalar uyarılmaktadır. Hepimiz dişdoktorunun muayenehanesinde diş ağrılarımızın geçtiğini gözlemlemişizdir. Herhangi bir kriz durumunda, insanlar normalde kaldırabileceklerinin çok ötesinde şeylere tahammül edebilmektedirler. Bunun nedeni insan vücudunda bulunan ağrı kesici hormonlar, yani endorfinlerdir. Yapılan araştırmalar, bu yöntemin yukarıda anlattığımız ilkeden faydalanmakta olduğunu ortaya koymaktadır.

Diğer önemli bir nokta; vücudumuzdaki iç organlar, derinin bazı kısımları ile dolaylı bağlantı halindedirler. Bu dolaylı bağlantı sayesinde herhangi bir organdaki hastalığa deri üzerinden teşhis koymak ve hatta bu organa müdahale etmek imkanı doğmaktadır.

Eski hekimler bu konuyu oldukça ciddiye almış ve sistematik hale getirmişlerdir. Bu yöntem Doğu tıbbında büyük bir öneme sahiptir. Batı tıbbı da, bu yöntemi tedavi paletine almak ihtiyacını hissetmektedir.

Akupunktur, Çin tıbbı ve felsefesinin ürünüdür. Bu nedenle gerçekten akupunktur uygulamak isteyen doktorun bu konuda derin ihtisas sahibi olması gerekir. İki haftalık kurslar sonucu kendisine akupunktur uzmanı denilmesini kimse beklememelidir. Bu yöntem ülkemizde hızla yaygınlaşmakta olup uygulaması doktorlara bırakılmıştır.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kişisel gelişim - kişisel gelişim yazıları - kişisel gelişim kitapları - genç gelişim - kişisel gelişim nedir -

Yorumlar