YUMUŞAK HUYLU

YUMUŞAK HUYLU OLMAK
Saygılı, yumuşak huylu ve uyumlu olmak bir kadın için en önemli görgü kuralı ve görevdir
Banhao, bir tarihçi ve edebiyatçıydı. 70'li yaşlarında, bölgedeki ilk kadınlar için görgü kuralları standartları üzerine (Kadınların Ahlaki Kuralları) kitabını tamamladı. Bu kitapta, yaradılış, konuşma, görüntü ve marifetin -Dört Kadınca Erdem-anlamını izah etti. Yazısı tarih boyunca oldukça derin ve sağlam bir etkiye sahip oldu.
Kitapta, "saygılı, yumuşak huylu ve uyumlu olmanın" bir kadının en önemli görgü kuralları ve görevi olduğu bahsedilmektedir. Karı-koca arasında, eksiklerinin tamamlanmaya çalışılması ve karşılıklı saygıyla ilişkilerin uyumlu olacağı ve kusursuz bir hoşnutluk elde edilebileceği belirtilmektedir.
Kadınların Ahlaki Kuralları'nda, şöyle ifade edilmektedir: Enerjilerin karakteri farklıdır, bu yüzden erkek ve kadının davranışı da farklı olmalıdır. Erkek kuvveti karakterize etmekte, kadın ise yumuşaklık ve inceliği... Dolayısıyla, güçlü ve sağlıklı bir erkeği şereflendirirken, yumuşak ve nazik olan bir kadının güzel olduğu kabul edilir. Bunu belirten bir atasözü de vardır: "Aslan gibi güçlü bir oğlana sahip olan kişi, oğlunun hâlâ fazla kuvvetsiz olmasından korkar; fare gibi çekingen bir kıza sahip olan kişi, kızının hâlâ fazla vahşi olmasından korkar." Hiçbir şey bir kadının kendi kendini düzeltme ve geliştirmesinden daha önemli değildir. Yumuşak ve uyumlu olmak ise fazla sert ve saldırgan olmamanın anahtarıdır. Dolayısıyla, saygılı, yumuşak huylu ve uyumlu olmak bir kadın için en önemli görgü kuralı ve görevdir.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@sayginnlp.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :yumuşak - yumuşak huy - -

Yorumlar