Terfi

Terfi, işyerinde halli güç bir sorundur ve sıklıkla önemli ruhsal çatışma alanlarından birini teşkil eder. Kumpanya içinde, her kademedeki çalışanın terfi için mücadele etmesi olağan bir durumdur. İlerleme kaydedildikçe, terfi eden için çatışma ortadan kalkar. Ancak bu olurken, herkesin birden terfi etmesi mümkün olmadığına göre, pek çok kişinin de ruhsal çatışmaya, bunalıma girmesi olağan ve beklenen bir durum olarak ortaya çıkar. Terfilerde adil davranılmaması, tercihlerin kişisel nedenlere dayandırılması, diğerleri için çekilmez bir durum olabilir.
durumda terfi eden, istenmeyen kişi olur. Konunun önemli bir yanı da, terfi hangi şekilde yapılırsa yapılsın, bunun adaletsiz olduğu, terfi edenin kayırıldığı görünümünün verilmesidir. Böyle bir görünümü engellemek için, grubun önceden hazırlanması, bilgilendirilmesi gerekir.
Diğer bir sorun, terfi edenin, aldığı yeni sorumluluklar karşısında yeterli yeteneğe sahip olmadığı düşüncesine kapılmasıdır. Çevresi, ihtiyacı olan güveni verirse bu problem ortadan kalkar. Bir de terfi eden gerçekten yetersiz, yeteneksiz olabilir. Başarısız kalınca da ciddi bir bunalım ortaya çıkar. Bu durum hem gereksiz yere terfi eden, hem çevresindekiler, özellikle emrinde olanlar için ıstırap kaynağı olur. Burada sorumluluk terfi ettirende olmalıdır.
Terfi ile amir durumuna gelen kişi, emri altında olan kendisinden daha yaşlı kişiler nedeniyle stres altına girebilir. Aynı stres diğer taraf için de geçerlidir. Bunun önlenmesi için terfi edenin liderlik yeteneklerine sahip olması gerekir. Terfi edenin yeni ortamında kendisini yetersiz hissetmesi, izole olması da istenmeyecek bir durumdur.
Terfi, potensiyel stres kaynağıdır. Yeni iş sorumlulukları, özellikle kişi önceden deneyimli olmadığı bir göreve terfi alarak getirildiyse, anksiyete ve ruhsal dekompanzasyon gelişebilir. Özellikle de kişinin yeteneklerinin üstünde pozisyona bir terfi, behaviyoral bozuklukları artıran bir durumdur.
Engellenmiş meslek amaçlan, ve terfi edememenin, ruhsal nedenlerle hastaneye yatmayı artırdığı, ABD'de yapılan bir araştırmada gösterilmiştir. Böylece, görülüyor ki, semptomatik stres, terfi edememe sonucu, kişinin amacının engellenmiş olmasından doğan hüsran sonucu ortaya çıkabildiği gibi, gereksiz bir terfi ile bu terfinin gereklerini yapabilmesi nedeniyle, yeni görevle başa çıkma konusunda yetersiz olma sonucu da ortaya çıkabilir.
Bazı kişiler, mesleklerinde belirli ilerleme yaptıktan ya da terfi kazandıktan sonra, sorunlar yaşamaktadır. Bu reaksiyonların nedenleri, yeni sorumluluklar almanın ortaya çıkardığı anksiyete ve kişinin kapasitesinin ve becerilerinin üstünde olan, yerine getiremeyecekleri işlere terfi etmiş olmalıdır. Bu konu, işyeri yönetimi için büyük önem taşır. Haksız bir terfi durumu, hem kişi, hem yakınları hem de işyerinde terfi etmeyi hak ettikleri halde bu hak ellerinde alınan kişiler için büyük yıkım olur.
Terfi yerine, ceza niteliğinde daha alt düzeye getirilme, nedeni ne kadar haklı olursa olsun, kişi için önemli bir strestir. Hele böyle bir durumun, kişinin çevresince öğrenilmesi ya da far-kedilmesi, kişinin stresini artırır. Hele bu geriletme, kişi hak etmediği durumda verilirse, kişi adaletsizliğe uğramış olur. Bizim hasta kayıt dosyalarımız, bu tür öykülerle doludur ve malesef ülkemiz gibi "şark" ülkelerinde, politik nedenlerle, adam kayırma sonucu bu tür olaylar olabilmektedir. Üstelik ülkemiz insanları, haklı olarak gururlarına çok düşkündür.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kişisel gelişim - kişisel gelişim yazıları - kişisel gelişim kitapları - genç gelişim - kişisel gelişim nedir -

Yorumlar