Teknolojinin Öğrenme Üzerindeki Etkileri

İnsanların daha akıllı olmaları yetiştirme tarzının değişmesi ve daha iyi beslenme şartlarıyla mı, yoksa eğitim süresinin uzamasıyla mı ilgiliydi? Ayrıntılı incelemeler sonucunda Cornell Üniversitesi (New York) psikologlarından Ulrich Neisser bambaşka bir sonuca ulaştı. Mekânsal ve görsel alandaki çalışmalarda öğrenciler bu yüzyılda daha çok resimlere yöneldiler. Bugünkü jenerasyon fotoğraf, televizyon, sinema ve bilgisayar gibi tekniklerle, resimlerle süratli bir biçimde kavrama yeteneğine kavuştu.
Bu düşünceyi destekleyen bazı psikologlar, belli başlı becerilerin daha kolay kazanıldığını izlemişler. Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'ndeki bir psikolog ise Game Boy oyunlarındaki kutucuklara uzun süre konsantre olmanın, mekân kavramını geliştirdiği görüşünde. Peki bu araştırmalardan ortaya çıkan sonuç nedirş Kaliforniya Üniversitesi'ndeki psikolog Patricia Greenfield bu konudaki görüşlerini şöyle açıklamakta: "Tetris türü bilgisayar oyunları, kitap bilgisinin ötesinde farklı bazı yeteneklerin gelişmesine yardımcı oluyorlar. Eğer bugünkü gençlik daha az zeki olsaydı, klasik kitap kurtları hâlâ ön planda olmaya devam edeceklerdi." Kötümser değerlendirmeler daha çok tıp otoriteleri tarafından yapılmakta. Televizyon ve bilgisayar bağımlılığı ruh sağlığından çok beden sağlığına zarar vermekte.
2000 öğrenci üzerinde yapılan bir araştırmada, çocukların özellikle 80'li yılların ortalarından itibaren daha çabuk şişmanladıkları ve bedensel faaliyetlerde eskisi kadar başarılı olmadıkları ortaya çıkmıştır. Bunun en önemli nedeni, çocukların yerlerinden kalkmadan ve önemli bir enerji harcamadan eğlenebilmeleri, oynayabilmeleri ve hoşça vakit geçirebilmeleridir.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencgelisim.com
 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kişisel gelişim - kişisel gelişim yazıları - kişisel gelişim kitapları - genç gelişim - kişisel gelişim nedir -

Yorumlar