Psikiyatri Ve Endüstri

Çalışanlarla iş üzerine çalışan bir psikiyatrist çalışanların neler hissettiğini ve yönetimin nasıl düşündüğünü bilmelidir. Bu bilgi ile yönetim kararlarını etkileyebilir; şirketin kazancını, yöneticilerin sağlığını ve tüm çalışanların huzurunu arttırabilir. Ancak şu anda koruyucu psikiyatrinin, özellikle fabrikalar ve insanların çoğunluğunun uyanık oldukları saatlerin üçte birini geçirdikleri kurumlar gibi çalışma ortamıyla ilgilenen bu alanında tam gün çalışan yalnızca onbeş kadar psikiyatrist vardır. Endüstri psikiyat-risti, yönetim uzmanlarına, hem şirketin hem de çalışanların karlı çıkması için, mal ya da hizmet üretmede insanların daha insanca ve etkin biçimde kullanılması konusunda yardımcı olur. Onun temel rolü: 1) Personel şefini, iyi çalışacak, başkalarıyla iyi geçinecek, ve bunu uzun süre sürdürecek çalışanlar seçmede, 2) denetçileri, ussal beklentilerle denetim yapmada, 3) yöneticileri, yalnızca gerekli olduğunda yönetmede, 4) baş yöneticiyi, işin çoğunu başkalarının yapmasına izin vermede eğitmektir.
Böyle bir eğitim, kazaları ve işe gelmemeyi azaltır, üretimi arttırır. Psikiyatrist zamanının bir kısmını şirketin revirinde duygusal sorunları olan çalışanları değerlendirmede doktorlara ve hemşirelere yardım ederek de geçirir. Bu arada her düzeyden çalışanlarla konsültasyona girebilir. Servis şefleri sıklıkla onunla konuştuktan sonra hem personel hem de üretim sorunlarını doğru olarak saptayıp çözebilirler. Bazan sorunlar yöneticinin işleri yürü-tüş biçiminde yatmaktadır, örneğin, aşırı denetleme gibi. Eğer durum böyleyse yardım arayan çoğu yönetici, nedenin bulunmasından yararlanır ve -hemen değilse bile bir süre sonra- kendisini daha iyi hisseder. Ve de onların kanlarıyla çocukları da babanın neden değiştiğini ve neden daha az gergin olduğunu bilmeseler bile rahatlarlar. İşte bu da toplum psikiyatrisinin ödüllendirici kısmıdır: pek çok insan için beklenenden de çok şey yapabilmek.
DERLEYEN.EDİTÖR
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kişisel gelişim - kişisel gelişim yazıları - kişisel gelişim kitapları - genç gelişim - kişisel gelişim nedir -

Yorumlar