OLUMSUZ DÜŞÜNME ve POTANSİYELİMİZ

İnsanın davranışı, onun kendisini nasıl gördüğüne bağlıdır; insanlar, sürekli kendilerine uymayan bir şekilde davranamazlar. Olumsuz kişiler, hem içinde yaşadıkları dünya ve hem de kendileri hakkında, en kötü biçimde düşünürler. Beklentileri gibi, elde ettikleri de pek azdır. Yeni bir fikirle karşılaştıklarında, tepkileri şöyle olabilir:
 
"Bu, asla sonuç vermez;
 
 
"Bunu daha önce hiç böyle yapmamıştık;
 
 
"Bu olmadan da pekâla işimizi yürütüyoruz;
 
 
"Buna paramız yetmez;
 
 
"Buna hazır değiliz;
 
 
"Bu bizim sorumluluğumuz değil."
 
 
Dünyanın en bilge krallarından olduğu söylenen Kral Solomon, İncil'in 23:7 bölümünde diyor ki: "Bir insan kalben kendini nasıl biliyorsa, o öyledir." Diğer bir deyişle, insanlar neye inanırlarsa, ona dönüşürler. İnsanlar, hedeflemediklerine ulaşamazlar. Hiçbir zaman ulaşamayacaklarına kendilerini inandırdıkları şeyleri hedef olarak almazlar. Olumsuz düşünen kişi, kendinden az şey beklediğinden, başarma yeteneğinin üstüne bir kapak kapatmıştır. Kendi potansiyelinin en büyük düşmanı, yine kendisidir."
 
 
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :olumsuz düşünme - potansiyel -

Yorumlar