Öğretmenin Yapması Gerekenler

Öğretmenin Yapması Gerekenler
>    Öğrenciler  arasında  fark  edilebilecek  şekilde ayrımlar yapılmamalıdır.
>    Birkaç öğrenci ön plana çıkarılıp diğerleri pasifize edilmemelidir.
>   Öğrenciler    arkadaşlarının    yanında    uygun
olmayan' şekilde  tenkit  edilmemeli,   hakarete
maruz bırakılmamalıdır.
>    Öğrencinin sadece eksik yanları değil, başarılı
yönleri de görülmelidir.
>    Öğrenciler ümitlendirilmeli ve yüreklendirilmelidir.
>    Öğretmen özel sorunlarını öğrenciye yansıtmamalıdır.
>    Öğretmen dersine çok iyi hazırlanmalı ve dersini
sevdirerek anlatmalıdır.
>    Dersinin  başarılabilecek  olduğunu  öğrencilere
kabul ettirmelidir.
>   Dersinin faydalı olduğunu öğrencilere kabul ettirmelidir.
>    Öğrencilerini yeterince tanımalıdır
>   Öğrencinin  problemlerini  bilmeli  ve  üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.
>    Öğrencinin  şahsına,   ailesine  ve   değerlerine hakaret etmemelidir.
>    Pasif kalan öğrencileri yeri geldikçe takdir ederek harekete geçirmeye çalışmalıdır.
>   Pasif öğrencilerin başarı duygusunu yaşaması için uygun ortam hazırlamalıdır.
>    Öğretmenliğin özveri, feragat ve gayret gerektirdiğini baştan kabul etmelidir.
Okulda Aramamız Gereken Özellikler
>    Okul binası eğitime uygun hazırlanmış mı?
>    Öğrenciler eğitim faaliyetlerinde aktif mi, pasif mi?
>    Uygulanan   programlar   çocukların   düşünme yeteneklerini geliştiriyor mu?
>    Öğrencilerin becerileri okul ortamında paylaşılıyor mu?
>    Çocuğun araştırma imkanı var mı?
>    Çocuğun olaylara farklı bakma yeteneği geliştiriliyor mu?
>    Öğrenci velisinin okulla diyalogu teşvik ediliyor mu?
>    Öğretmenler çocuğunuzun durumuna göre eğitim verebiliyor mu?
>   Öğrenciler kendilerini değerli hissedebiliyor mu?
>   Öğrencinin   motivasyonu  güçlendirilip,   zinde tutulabiliyor mu?
Rosenthal, zeka testine tâbi tuttuğu 400 öğrenciden, testin sonuçlarına bile bakmadan rastgele bir grubu alarak öğretmenlere, bu öğrencilerin teste katılan öğrencilerin en zekileri olduğunu söyleyerek, teslim etti. Belli bir zaman sonra, zeki olarak lanse edilen bu öğrencilerde % 50 oranında başarı artışı olduğu görüldü. Çünkü öğretmenler o öğrencilere mükemmel gözüyle baktı, onların ufak tefek hatalarını görmedi, başarılarını takdir edip onları daha da yüreklendirdi.
 DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kişisel gelişim - kişisel gelişim yazıları - kişisel gelişim kitapları - genç gelişim - kişisel gelişim nedir -

Yorumlar