Neden Öğretmenliği Seçtiler?

Ülkemizde öğretmenlik mesleğiyle ilgili yapılan bir araştırmada, öğretmenlik mesleğini tercih edenlerin tercihteki sıralamaya göre şu noktalarda birleştiği görülmüştür:
* Devletin güvencesi altında garantili bir meslek görmeleri,
* ideallerini, amaçlarını bu yolla gerçekleştirmek istemeleri,
* Öğretmenliğin boş vaktinin çok olması,
* İnsan yetiştirme ve biçimlendirmeden zevk almaları,
* Temiz çevre ve biçimlendirmeden zevk almaları,
* Öğrenmeye devam edebilme düşüncesi,
* Daha iyi makamlara yükselmek için basamak görmeleri.
Öğretmenlik mesleğini tercih nedeniyle ilgili yukarıda sıralanan maddeleri değerlendirecek olursak şunları söylemek mümkündür:
Ülkemizde sık karşılaşılan siyasi istikrarsızlık çoğu defa beraberinde ekonomik istikrarsızlığa da neden olmuş, bu tüf
 ortamlarda ticari hayatın büyük" riskler taşıması, çoğu defa gençlerin, özel girişimden ziyade garantili iş kolu olarak gördükleri devlet kapısına yönelmelerine neden olmuştur.
Devlet memuriyetini tercih etme nedenleri arasında gelir (maaş) garantisi bir cazibe unsuru oluşturduğu gibi, emeklilik sonrası yaşam için de ayrı bir güven ortamı sağlamaktadır. Ülke gündeminin sık sık belirsizliklerle yüz yüze geldiği böylesi bir ortamda insanlar daha az ücret getirmesine rağmen devlet memurluğunu kendileri açısından daha güvenli bir iş alanı olarak kabul etmektedirler.
Öğretmenlik mesleğini tercihte, ideallerini gerçekleştirme düşüncesi öğretmenler açısından her ne kadar ikinci sırada geliyorsa da, sabit ücretle çalışma koşullarının zorlaştığı bir dönemde öğretmenlerimizin ikinci sırada bile olsa ideallerini gündeme getirmeleri ve ülkenin yarınlarının teminatı olan gençleri eğitmeyi ilke edinmeleri yine de takdir edilecek bir durumdur.
Diğer devlet memuriyetlerine oranla öğretmenlik mesleğinde tatillerin uzun olması bu mesleği bir başka açıdan da cazip kılmakta ve güçleşen hayat şartları karşısında öğretmenlerin çoğu defa ikinci bir iş yapmalarına olanak sağlamaktadır.
Meslek hayatında sürekli zorluklarla karşılaşan öğretmenlere ikinci bir işe gereksinim hissettirmeyecek şekilde yeterli bir gelir düzeyi sağlanabilmiş olsa, öğretmenler daha verimli olma ve derslere daha hazırlıklı girebilme yönünden önemli bir kazanç elde edeceklerdir. Bu sayede öğretmenler, nitelikli bilgilerle donanma, kendilerini daha fazla geliştirme, dünyadaki gelişmeleri yakından takip etme gibi öğretmenlik formasyonlarına ilave katkıda bulunacak değişik uğraşlara da fırsat bulacaklardır. Bu durum ayrıca, öğrenmeyi sürekli kılma" düşüncesine de imkan verecektir.
 
DERLEYEN.EDİTÖR
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kişisel gelişim - kişisel gelişim yazıları - kişisel gelişim kitapları - genç gelişim - kişisel gelişim nedir -

Yorumlar