KURUM TANIMI

KURUM TANIMI
Sosyolojik açıda kurum ne bir kişidir, ne de bir grup. Kültürün bir kısmıdır, insanların yaşam tarzlarının örüntüleşmiş bir parçasıdır. Görmüş bulunduğumuz gibi, açık ya da kapalı davranış örüntüleri kişilerin oynadığı sosyal roller ve kişiler arası çeşitli sosyal ilişkilerle ilintilidir; bu ilişkiler arasında ise sosyal süreçler bulunur. Sosyal ilişki ve roller, kurumun temel öğeleridir. Kurum, çoğunluğun paylaştığı ve bazı temel grup gereksinmelerinin karşılanması amacına yönelik, davranış örüntüleri bileşimidir. Kurum tanımının daha iyi anlaşılabilmesi için önce kurumun özelliklerini belirtmek yararlı olacaktır. Kültürel bir kurum şu temel öğeleri kapsamalıdır:
a.    Kurumları kişileştirmemize karşın her bir kurumu, sosyal gereksinmelerin karşılanmasına yönelik bir hedefe sahipmiş gibi düşündüğümüzde, kurumların amaçlı olduklarını söyleyebiliriz. Kurumlar temel davranış tarzlarıdır; birlikte bulunan kişiler kurumlar yoluyla birtakım işler gerçekleştirirler.
b.    Kurumlar oldukça sürekli bir içeriğe sahiptir. Bir kültür
de kişilerin gerçekleştirdiği örüntüler, roller ve ilişkiler bir süre sonra gelenekselleşir. Tüm insan yapısı nesneler gibi de değişmeye uğrar. Ancak kurumsal değişme oldukça yavaştır.
c.    Kurumlar yapılanmış, örgütlenmiş ve eşgüdümlenmiştir.
Kurumları oluşturan parçalar bir diğerlerine dayanır ve
birbirleri üzerinde baskıda bulunur. Bu durum, sosyal rol ve ilişkilerin, davranış örüntülerinin yapılaşmış bileşimi olması gerçeğinden kaynaklanır.
d.    Her kurum ne kadar diğer kurumlarla bağımlı olsa da, bir birim olarak işlemesinden dolayı yine de biricik bir yapıdır. Bir kültürdeki hiçbir kurum, diğerlerinden tümüyle ayrı olamaz. Her kurum, tanınabilen bir davranış örüntüsü olarak işlevde bulunur.
e.    Kurumlar zorunlu olarak değer-yüklüdür. Çünkü tekbiçimli davranışların yinelenmesi, hareketin normatif kodları haline gelmiştir. Bu kodların bazıları yazılı hukuka
girer, çoğunluğu ise kişiler üzerinde bilinç altı sosyal baskı yaratır.
Bu özelliklere dayanarak kurumu tam olarak şöyle tanımlayabiliriz: Bir kurum, kişilerin temel sosyal gereksinimlerini karşılama amacıyla belirlenmiş, onaylanmış ve birleştirilmiş tarzlarda oynadıkları, oldukça sürekli sosyal örüntü, rol ve ilişki yapısıdır.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kurum - kurum nedir - kurum tanımı -

Yorumlar