Farklı Açılardan Bakabilmek

Bazı insanların fikirleri sabittir. Kendi fikirlerinin doğruluğunda ısrarcı bir tavır sergilerler. Diğer açılardan bakma gereği duymazlar. Abraham Maslow'un; "Sahip olduğunuz tek şey bir çekiçse, herkesi bir çivi olarak görürsünüz" sözü, bu tipte ki insanları betimler.

Günümüzde ki çalışma dünyasında  farklı açılardan bakabilmek, başarı için çok önemli bir marifettir. Tıpkı, Büyük İskender'in hayatı gibi..

"Bucephale" adındaki ünlü bir at, genç İskender'e verildiği zaman hiçbir binici bu hayvana binmeye cesaret edemiyordu hayvan çok sinirliydi kim ona yaklaşmaya kalksa ters tepki veriyordu.. Herkes ondan "huysuz hayvan" diye bahsediyordu. Hayvanın neden huysuz olduğunu düşünmeyip kestirmeden yorum yapıyorlardı.

Aristo'nun bir öğrencisi, diğer insanlar gibi yaklaşmadı bu duruma. Araştırdı ve sorguladı. Atın neden huysuz olduğunu anlamaya çalıştı. Ve sonunda istediklerine ulaştı..

At kendi gölgesinden huysuzlanıyordu. İskender atın yönünü güneşe doğru çevirdiğinde at sakinleşiyordu..
Farklı açılardan bakmak da bu durum gibi yanılmamızı, kendimizi rahatsız konumda hissetmemizi önler. Örneğin Bir kentin en yüksek binasının ön penceresinden gördüklerimizle, arka penceresinden gördüklerimiz aynı olmayabilir.
Bakış açısı, işte bu yüzden farklı ve önemlidir. Phantom Toll Booth adlı çocuk kitabında, bir kova suyu anlatırken şu cümleler kuruluyor.

"Buradan bir kova su gibi görünüyor, ama bir karıncanın bakış açısından, engin bir okyanus; bir filin bakış açısından, sadece soğuk bir içecek; bir balığın bakış açısından ise, elbette onun vatanı."
Bakış açısına göre bazen, belirtilen doğrular da değişebilir. Örneğin, koyununu bir kurttan kurtaran çoban, koyuna göre kurtarıcı; kurda göre de özgürlüğünü elinden alan biridir. Bakış açısı bu kadar çok önemlidir.

Bir tımarhanenin önünden geçen adam, pencere kenarında çıplak duran deliye sorar:

"İçeride kaç kişisiniz?" diye. Deli cevap verir:

"Siz dışarıda kaç kişisiniz?"

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :etkili iletişim yolları - etkili iletişim nedir - etkili iletişim dersi - kişisel gelişim - iletişim nedir - etkili iletişim teknikleri -

Yorumlar