BİLİM FELSEFESİ

 BİLİM FELSEFESİ
Bilim felsefesinin amacı bilimi anlamaktır. "Bilimi anlamanın önemi nedir?" sorusuna da iki anıt verilebilir: 1.Bilimin uygulama sonuçları yaşamımızı giderek artan ölçülerde etkilemektedir, .Bilimsel düşünceyi tanıma, çağımız aydını için bir entelektüel zorunluluktur.
Bilim felsefesiyle bilimsel felsefe birbirinden farklıdır. Bilim, olguları betimleme ve açıklama oluyla anlamaya çalışır; bilimin mantıksal yapı ve niteliğini anlama ise bilim felsefesinin işidir. Bilimsel îlsefe ise bilimsel düşünüş biçiminin felsefeye uygulanabileceğini iddia eder. Alman filozof Hans leichenbach (Hans Rayhınbah) felsefenin metafizik unsurlardan ve felsefi spekülasyonlardan rınarak bilim gibi doğru ve kesin sonuçlara ulaşması gerektiğini ileri sürer. Reichenbach "Bilimsel felsefenin Doğuşu" adlı eserinde şu düşünceleri ileri sürer: "Pek çok kimse için felsefe ile spekülasyonu ayırmak olanaksızdır. Bunlara göre filozof bilgi üreten yöntemlerle çalışmaz, bu ilgi ister olgusal nitelikte olsun isterse mantıksal ilişkiler biçiminde olsun. Üstelik onun kullandığı dil irdelenip doğrulanmaya açık da olamaz. Kısacası onlar için felsefe bir bilim
 değildir. Oysa, felsefi spekülasyon geçici bir aşamadır, felsefe sorunlarının çözümü için gerekli mantıksal çözümleme araçlarının yeterince gelişmemiş olduğu bir aşama, felsefeye bilimsel yaklaşım diye bir şey vardır ve bunun izlerini geçmişte de bulmaktayız. Kısacası, felsefe spekülasyondan bilime geçmiştir."
Bilimi anlamak için çeşitli yollar vardır; bunlardan biri tarihsel gelişimiyle anlamaya çalışmak, yani bilimin oluşum ve gelişiminde kişisel ve sosyal koşulların etkisine bakarak bilimi açıklamak. Bilime bir de mantık veya felsefe açısından bakılabilir; bu açıdan da bilim hem bir süreç hem de bir sonuçtur. Dolayısıyla bilim düzenli, organize bilgiler bütünüdür. Bilgilerimiz "önerme" denilen dilsel ifade biçimlerinde yer aldığından bu yaklaşıma göre bilimi anlamak bu önermeleri incelemek, eleştirmek ve çözümlemek demektir.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :felsefe - felsefe nedir - -

Yorumlar