Auguste Comte

Auguste Comte (1798-1857)
Aydınlanma geleneğinin en önemli filozoflarından olan Comte, toplumun reformlarla yeniden düzenlenmesini amaçlamış ve bu düzenleme için de bilimsel temelleri olan bir felsefe; pozitivizm üzerine inşaa edilmiş bir toplum biliminin geliştirilmesi gerektiğini savunmuştur. Tam bir empirist olan filozof, empirizmi bilimsel olmayan düşünme biçimlerini yıkmak için ideolojik bir araç olarak kullanmıştır.
Comte'a göre felsefe, duyularımızın bize sağladığı olgulardan hareket etmeli, onların arkasındakilerle uğraşmamalıdır. Felsefenin deneysel bilimleri örnek alması gerektiğini ileri süren Comte'a göre insanoğlu ve toplumlar bu bilimsel (pozitif) düşünme aşamasına uzun bir tarihsel sürecin sonunda ulaşmıştır. Comte bu sürecin gelişimini üç hal yasası ile açıklamaktadır. Comte bu yasayla kendisinden önceki felsefi ve dini bakış açılarını mahkûm etmiştir. Üç hal yasasının aşamaları şöyledir:
Teolojik aşama: Tüm olay ve olguların oluşumunun tanrıyla (tanrılarla ya da kutsallık atfedilen varlıklarla) açıklandığı aşama. Sözgelimi tek Tanrılı (monoteist) dinlerden önce çeşitli insan topluluklarında fetişizm (doğaüstü güç taşıdığına inanılan nesnelere tapınma) ya da politeizm (birden çok tanrıya tapınma) gibi inanç biçimleri görülmüştür.
Metafizik aşama: Ruh, ölümsüzlük gibi doğaüstü, soyut kavramların belirleyici olduğu aşama.
Pozitif aşama: Doğayı anlamak için doğanın olay ve olgularından hareket edip doğanın yasalarının araştırılıp bulunduğu aşama.
 DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :felsefe - felsefe nedir - -

Yorumlar