Kişisel Gelişim

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Depresyon

Depresyon, ağımızın hastalığı. Teşhisi kolay, tedavisi ise olduka g. Depresyonun nedeninin sadece psikolojik olduğu kanısı yaygındır. Oysa depressif kişilerde triptofan dzeyinin olduka dşk olduğu saptanmıştır ve bu doğrudan beslenme ile ilgilidir. Ayrıca B-6 vitamini ve kandaki şeker dzeyi ile yakından bağlantı sz konusudur. Tm bunlar gstermektedir ki, beslenmemiz sağlığımız ile doğrudan ilgilidir ve birok hastalıkta, hi ilgisiz gibi gzken psikiyatrik hastalıklarda bile beslenmemizi gzden geirmekte fayda vardır. oğumuz, bizi tedavi eden doktorun bunları bilmesi gerektiğini dşnr. Tıp fakltesinde beden ilminin ğretildiği gibi yanlış bir kanaate sahibiz. Oysa dnyanın mevcut hibir tıp fakltesinde beslenme ile ilgili hibir şey ğretilmez. Doktorlarımız beslenme konusunda kendilerini y

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Baş Ağrısı

Vcudumuzun şikayetlerini dile getirmek iin başvuracağı yolların en nemlisi ağrıdır. Ağrı asla gereksiz değildir. Ağrı olmasa idi, her vesile ile bir yerimizi kırabilirdik. Ağrı tıbbi anlamda serbest sinir ularının uyarılmasıdır. Baş ağrısı gnmzde olduka yaygındır. Biroğumuz başının zellikle hangi durumlarda ağrıdığını araştırmaktansa, baş ağrısı haplarına başvurmayı yeğlemektedir. Byle davranmakla sorun zlmemekte ve zlmediği oranda da kronikleşmektedir. Sebep ortadan kaldırılmadığı iin sonu tekrarlanmakta, ancak ortaya ıkışı engellenmektedir. Vcudumuzun bu kısır dngye gsterebileceği tepki, kendisini ok daha ciddiye alınacak biimde ifade etmektir - ki biz bunu hastalık olarak algılarız. Olduka sık grlen ve pek akla gelmeyen bazı başağnsı nedenlerine aşağıdaki rnekleri v

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Kaplıca Tedavileri ve Su

Su, canlılar iin hayati neme sahiptir. Su olmaksızın yaşam dşnlemez. Bu kadar byk neme sahip olan suyu tedavi aısından da ihmal etmemek gerekir. Suyun kokusu bile başlı başına ilatır. zellikle astım hastalarına deniz havası ok iyi gelmektedir. Birok alerjik hastalık da deniz havasında kendiliğinden iyileşir. lkemiz, kaplıcalar ve şifalı sular aısından ok zengindir. Kaplıcalardan bu sularla banyo yapılarak, şifalı sulardan da bu sular iilerek faydalanılır. Bu tr sular eşitli mineraller aısından zengin sulardır. Her blgenin suyu kendine zg nitelikler taşır ve hangi suyun hangi hastalığa iyi geldiği ayrı bir uzmanlık dalıdır. Kaplıcalara gitmek ve buralarda tedavi grmek imkanı her zaman olmayabilir. Ancak kendi evinizde bile suyun tedavi edici etkisinden faydalanmak mmkndr. Nezle

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Hayatımızın  Temel Kanunları

Hayatımızın Temel Kanunları;Hayatımıza ait temel kanunları felsef prensipler, siyas ve sosyal ideolojilerden ıkarmaya alışmak boşuna bir gayretten teye gitmez. Zekanın kurguları ne kadar dahiyane olursa olsun, bunlar yine de insan faaliyetinin sadece bir parası, gereğin silik bir hayalidir. Felsefe daima bilgilerimizin btnn ahenkli bir sentez halinde birleştirmeye, eşyanın orijini ve tabiatı zerinde toplamaya ve ruhumuzun hayatiyetini doyuma ulaştıracak doktrinler kurmaya alışır. Bu doktrinler ışıklı şekil gibidir. Hibir dşnce sistemi herkes tarafından kabul edilmiş değildir. Bazıları iin sonsuz olarak grlen prensipler, bazıları iin byle olmayabilir. Bu prensiplerden ıkarılan kanunlar sadece tahminlerden ibarettir. Evrensel bir otoritesinin olması dşnlemez. Materyalistlerle spiritalistler arasında yirmi

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Hayatın  Korunması Kanunu

Hayatın Korunması Kanunu;Hayatın temel kanunu olduğunu sylemiştik. Hayatın korunması kanunu bu kanunların başında gelir. Hayatın karşı gelinmez bir korunma eğilimi olduğunun altını izelim. Byle olmasaydı bugn hayat olmazdı. Ovada yangın ıktığı zaman srnn paniğe kapılması, korunma hissinden ileri gelir. evrenin aykırı şartlarına karşı vahşi hayvan refleks olarak varlığını devam ettirecek şekilde reaksiyon gsterir. İnsanlarda bu reaksiyon hem irad, hem de refleks halindedir. Hayatın korunması kanunu vcudumuzun yapısıdır. Dokularımızın faaliyetinde, fonksiyon olarak ok zel bir biimde ortaya ıkar. Organizma olayların kalıbına uyar, her yeni ortamda ona karşı koyacak bir are bulunur ve bu are bizim hayat sremizi daha yukarılara ıkarır. Tehlike karşısında fizyolojik tepkiler, insanın daha uzun sre yaşamasını sağlayacak

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Doğal ilaçlar

oğumuz aldığı eğitim sonucu ilaların ancak fabrikalarda retilebileceğine inandırılmıştır. Oysa fabrikalarda retilen ilalar doğadaki ilaların basit bir taklidinden ibarettir. Basit bir rnek verelim: Ykskotu, Romalılar zamanından beri kalp ilacı olarak kullanılmaktadır. ağımızda ise bu bitkinin esas maddesi olduğu ileri srlen digitalis izole edilmiş olup piyasada ila olarak satılmaktadır. Bylece bu bitkinin gerekli kısımlarının alınarak posasının atıldığı iddia edilmektedir. Acaba durum gerekten byle midir? Digitalis'in yanında başka hibir etkin madde yok mudur, ya da diğer maddeler tamamen gereksiz midirler? Yapılan araştırmalar bu maddelerin hi de gereksiz olmadıklarını ortaya koymaktadır. A maddesi bağırsaklarda bitkinin emilimini arttırmakta, B maddesi ise bbreklerde szlmesini yavaşlatmaktadır. Ayrıca btn bu etken maddel

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Akupunktur

Akupunktur, in'de geliştirilmiş, fakat dnya tıbbına mal olmuş bir yntemdir. Akupunktur, kelime olarak Latince kkenli ve belirli merkezlere iğneler batırılması anlamına gelmektedir. Akupunktur'un esası, vcudun nceden belirlenmiş yrelerine belirli aralıklarla iğneler batırılmasıdır. Bu noktalar uyarılmaktadır. Hepimiz dişdoktorunun muayenehanesinde diş ağrılarımızın getiğini gzlemlemişizdir. Herhangi bir kriz durumunda, insanlar normalde kaldırabileceklerinin ok tesinde şeylere tahamml edebilmektedirler. Bunun nedeni insan vcudunda bulunan ağrı kesici hormonlar, yani endorfinlerdir. Yapılan araştırmalar, bu yntemin yukarıda anlattığımız ilkeden faydalanmakta olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer nemli bir nokta; vcudumuzdaki i organlar, derinin bazı kısımları ile dolaylı bağlantı halindedirler. Bu dolaylı bağlantı sayesinde herhangi bir organdaki hastalığa deri &u

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Diş Çürümesi

Diş rmesi ağımızda en sık grlen hastalıklardan birisidir. Sağlıklı bir diş yapısı, sağlıklı bir vcut yapısının en iyi gstergesidir. Ancak bunun iin en başta sağlıklı beslenme gelir. Ne yazık ki, gnmzdeki beslenme alışkanlıklarının pek sağlıklı olduğunu syleyemeyiz. Diş rmeleriyle şeker tketimi arasında son derece kuvvetli, adeta birebir denecek lde bağıntı mevcuttur. Bu konuda yapılan araştırmaların sayısı sayılamayacak kadar ok olduğu iin rnek vermeyi bile gereksiz grmekteyiz. Streptococcus mutans hepimizin ağzında bulunan ve hibir zararı bulunmayan rkl bir bakteri eşididir. Bu bakteri şekeri ok sever ve şekerden organik asitler retir. Diş rmelerinin başta gelen sebebi, işte bu organik asitlerdir. Şeker denildiğinde g

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Şeker Hastalığı

Şeker hastalığı, sanıldığının aksine olduka sık grlen bir hastalık ve giderek de artmakta. Nedeni pankreasın rettiği inslin hormonunun yetersiz kalması. Yediğimiz besinlerin lifli gıdalar olması gerektiğini daha nce kanser blmnde ifade etmiştik. Lif, yksek zincirli şeker demek. Bağırsaklardan emilmesi mmkn değil. Bu nedenle bağırsaklarda kalarak su almakta ve şişmekte. Verdiği doygunluk hissi ile de hem erken doymamızı sağlamakta ve hem de sindirimi kolaylaştırmakta. Elma, armut gibi meyveler, ama her şeyden nce kepeği alınmamış siyah ekmek, lif bakımından zengin gıdalar. Beyaz ekmek, tadı itibariyle bize cazip gelebilir, ama besleyici değerinin olduka dşk olduğunu da bilmek zorundayız. Şeker hastalığı ile kullandığımız rafine şeker arasında da bağlantı olduğunu dşnmemek elde değil. Gerekten de fareler zerinde yapılan bilimsel araştırmala

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
:: Nasıl Zengin Olursunuz?

Hayallerinizi gereğe dnştrebilirsiniz. İşte pf noktaları... İhtiya duyduğunuz fikirlerin hepsi burada, yapmanız gereken sadece harekete gemek. Byk paralar kazanabileceğiniz bu yolda size yardımcı olabilmek iin uzmanlardan başarılarının sırlarını ğrendik. Erkek Gibi Davranmayın. Birok şirketin başında erkek patronun olduğunu grerek, zengin olmak iin erkekler kadar ok alışmanız gerektiğini dşnmeyin. Girişimcilik hakkındaki Guerrilla Marketing (Gerilla Taktiğiyle Pazarlama) adlı kitabın yazarı Jay Conrad Levinson, kadınların iş dnyasında erkeklerden ok daha başarılı olduğunu sylyor ve ekliyor: Kadınlar ilişki kurmada, igdleriyle hareket etmede ve geleneklere uygun ya

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Genç Öğrenci Forum Açıldı

Sizlere daha iyi ve etkili hizmet verebilmek adına Gen ğrenci forum'u atık sizlerde bizimle birlikte bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz. Gen ğrenci Forum'a girmek iin tıklayınız www.gencogrenci.com/forum/index.php

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Reiki Nedir?

Reiki kelimesi Japonca'da Transandantal ruhun enerjisi yani kozmik yaşam enerjisi demektir.Canlıları maddi manevi sağlığa gtren bir yoludur. Tanrısal sevgisiyle btne ynelik ve iinde varoluş ruhunu taşıyan her varlığa, ayırım gzetmeksizin, ancak tekaml sınırlarına uygun bir şekilde etki eden bir uygulamadır. Vcut-Ruh dengesini dzenleyip muhafaza eder aynı zamanda bioenerji kapasitenizi oğaltır. Bylece hem mevcut rahatsızlıklarını gidererek hem de yeni doğacak hastalıklardan korunma sağlar. Şifa enerjisine herhangi bir kişi tarafından kanallık edilebilir. Bu yetenek bir kişiden diğerine enerjisel aktarım vasıtası ile geirilir. Bu aktarım uyumlama veya glendirme veya bazen inisiyasyon olarak adlandırılır. Uyumlamalar auradaki blokları giderir ve bizi evreleyen şifa enerjilerinin ta akradan girmesine ve bedenimizden ve ellerimizden gerekli

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
İzmir Evlilik ve Aile Danışmanlığı

Aile, insanın iinde bydğ topluluktur. İnsanın kendisi ve diğer insanlarla olan ilişkisini belirler. İnsanın kendi imgesini oluşturur ve insanlar arası ilişkilerinin sınırlarını ve olasılıklarını meydana koyar. Kişinin sosyalleştiği ilk kurum ve nemli duygusal bağların alanı olduğu iin aile, toplumun alt sistemleri iinde zel bir yere sahiptir. Ama bu zel rolne rağmen aile kendisini evreleyen sosyokltrel ilişkileri ve yapıları unutmamalıdır. Bir Robinson ailesinin sosyal bir boşlukta yaşamasının olağan olmaması kadar; bir Robinson Crusoenun da insanlar arası ilişkileri olmadan yaşayabilmesi olanaksızdır. Bu gzlem her yer iin geerlidir ve aileyi tarif edecek her girişimde veya aileyi tedaviye ynelik kullanmayı dşnlen her durumda gz nne alınmalıdır. Aile, baba, anne ve ocuğu kapsayan biyolojik toplulu

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
:: İZMİR EVLİLİK DANIŞMANI

:: İzmir evlilik danışmanı - Profesyonel İlişki Koluğu Gnmzde yaşam şartlarının ağırlaşması ile beraber son yıllarda boşanan iftlerin sayısındaki artış, evlilik danışmanlığı, İlişki koluğu gibi yeni meslekler doğurdu. lkemizde boşanmalarının en ok olduğu ilk sırada yer alan İzmir'de son yıllarda yaşam koluğuna olan talep her geen gn artmaktadır. Boşanma hızı ve yoğunluğu ynnden liderliği hibir kente kaptırmayan İzmir'de evlilik danışmanlığına ilgi artınca birok uzman bu alanda hizmet vermek iin kolları sıvadı . İlişki koluğu( evlilik danışmanlığına) byk bir sorumluluk gerektirdiğini ve bazen bir ilişkinin bitmesine bile sebep olunabiliyor. İlişki koluğunda(evlilik danışmanlığında) ilk başvuruların yzde 60'ının kadınlar tarafından

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
:: Profesyonel Yaşam  Koçu

ABD'de hızla yayılan 'yaşam koluğu', Trkiye'de de uygulanıyor. Yaşamlarında iyiye ynelik değişiklik yapmak isteyen kişi ve kurumlara, doğrularını bulmakta 'sorularıyla' yardımcı oluyor. Sn. Cemal KONDU, bir 'yaşam kou'. Hayatınızı bir 'kutlamaya' evirmek iin kişisel gelişim bu alanda 12 eser yazmış. Yaptığı, kendisine danışanlara ve okurlarına belli doğruları gstermek değil; keyifli bir yaşam srmek, hedeflerini doğru belirleyip bu yolda ilerlemek iin kendi doğrularını bulmalarına destek vermek. Profesyonel Yaşam Kou Cemal KONDU, kendinizi sorgulamanız iin gereken belli soruları veriyor, siz yanıtlarınızı bulurken de eğitimini ve tecrbelerini paylaşıyor. Yani ona danışan kişi ya da kurum sonuca ulaşana kadar antrenrlk yapıyor. 'Yaşam ko

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
:: Kişisel Gelişim Kitapları

İnsanların oğunun bu kişisel gelişim kitapları hızlı bir zm bulmak iin alması ve okumasıdır. Kişisel gelişim kitaplarında sorunların zlmesi iin zm sunmasını ve bu zm okuyarak zmsemeyi umarlar. Kişisel gelişim kitaplarının oğu, cevapları bir şekilde kapsarlar, ama z Saygının doğası yaşamak ve uygulamaktır. Bu beceri okuyarak edinilemez. Aksiyon ve uygulamayla ğrenilir, z Saygı sadece yaşayarak zmsenebilir. Size verilemez veya bir başkasının z Saygı geliştirme yntemleri okunarak geliştirilemez. Kişisel gelişim kitaplarının değersiz olduğu anlamına gelmez. Fakat, sadece faydalanılacak bir ara olarak değerlidirler. Sadece okumak işe yaramaz. Okuyarak yalnız olmadığınızı, başkalarının da aynı şeyleri yaşadığını, değişmeyi

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
:: ÖĞRENCI KOÇLUĞU KiTAPLARI

Ko yada diğer ismiyle mentr yol gsteren, amacına ulaşmasında yardımcı olan anlamında kullanılabilir. ğrenci koluğu ise ğrenciye eğitim hayatında ve tabi ki vazgeilmez olan sınavlarımızda (YGS-LYS-SBS-KPSS-KPDS-ALES-DGS VS..) ğrencilerimizin yanında olan yol gsteren sorunlarının zm konusunda ona yn veren anlamında ifade edebilir. Bir ğrencinin hayat izgisini değiştirebilecek kadar etkiliğrenci doğal olarak zorlandığı konularda bu işi bilen birinden yardım alarak adım attığı iin bu yardımı almayanlara gre ok daha az hatalara dşerek problemlerini zm bulmaktadır. ğrenci koluğu sretir. ğrencinin ğrencilik hayatı boyunca devam edebileceği gibi sınav yıllarında da olabilir. ğrenci koluğun en

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
:: Yaşam Koçluğu Kitapları

Yaşam Koluğu - Talane Miedaner Bugn, olimpiyatlarda yarışan atletlerin yaşam koları var. nl sinema oyuncularının, tanınmış sanatıların yaşam koları var. Genel mdrlerin, şirket sahiplerinin, zengin ve başarılı insanların yaşam koları var. Peki ya sizin kişişsel bir yaşam kounuz olsaydı? Ne denli retken ve başarılı olabileceğinizi hayal edebiliyor musunuz? Yaşam koluğunun olağanst sonularına yabancı olan biri, bu kitabın yazarı Talane Miedaner'in danışanlarının hayatlarında meydana gelen harika değişimlere şaşırabilir. Oysa bir yaşam kou bu tr gelişmeler hi şaşırmaz; beklediği zaten budur. Bu kitap, her zaman sahip olmayı hayal ettiğiniz hayat iin bir tasarımdır. Her ipucu zerinde alışın, sonulara şaşıracaksınız. Key

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
:: Yaşam Koçluğu Eğitimi

Yaşam koluğu, insanların dşndğ gibi sizin hayatinizi başkasının ynetmesi değildir. nce bunu syleme gereği grmemin sebebi insanların pek i yzn bilmemesi. Yasam koluğu, kısaca hayatinizin her karesinde hangi yolu izlemeniz konusunda yargılama yapmanızda ve yeni grş acıları grmenizde size yardımcı olur. Sizin hayatınızda başı şeylerden daha fazla verim almanıza yardımcı olacak kişilerdir. Yaşam koluğuna ihtiyacınız varmi? Aileniz ve etrafınızdaki kişiler(arkadaş, sevgili) sizi anlamıyor olabilir. Anlaşılmamakta şikayeti olabilirsiniz sizin bugnn değimiyle kafanıza uygun arkadaş bulamamaktan şikayeti olabilirsiniz. Veya bunların hibirinin farkında bile olmayabilirsiniz ki genelde insan kendi hatalarını gremez. Nitekim bunun i&c

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
:: Yaşam Koçu Kimdir ve Yaşam Koçluğu Nedir?

Gnmzde insanların yaşamlarında karşılarına ıkan engellerle ve problemlerle baş etmek iin profesyonel yardım arama eğilimleri giderek artmaktadır. Psikolojik danışmanlık, psikoterapi ve yaşam koluğu aynı problemlere ynelik alışmasa da insan yaşamını daha kaliteli ve daha doyumlu hale getirmeye alışmaları aısından benzer ynleri bulunmaktadır. Yaşam koluğu normal bireylerin yaşamları ile ilgili nemli kararlar almalarına ya da zorlu dnemelerden geerken doğru adımları atmalarına yardımcı olmak zere planlanan profesyonel bir yardımdır. Yaşam kou; Profesyonel bir yol arkadaşınızdır. Hayatınızda yolunuza ıkan engelleri zorlanmadan aşmanıza ve hayat kalitenizi arttırmanıza yardım eden bir sistemdir. Hayallerinizi hedeflere dnştrmenize, ve

Gösterilen Makale 481-500 (Toplam Makale 1197)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60