VERİMLİ ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Nasıl çalışmak gerektiğini bilmek, öğrenmeyi öğrenmek demektir. Anlatım, soru-cevap, tüme varım, tümden gelim, analiz, sentez, gezi-gözlem, deney, seneryo, dramatize metodlarıyla tam öğrenme amaç edinilmelidir.
Bu bölüme dek, derse konsantre olmaya yardımcı olacak ön hazırlıkları inceledik ve planımızı yapıp çalışma kararlılığıyla dersin başına oturduk.
Şimdi... nasıl verimli çalışacağız? Bunun yöntemleri nelerdir?...              
 
 
Öğrenmenin eN önemli unsuru olan okumanın: Hızlı okuma, eleştirel okuçna, estetik veya zevk için okuma ile etkin okuma gibi türler vardır. Şimdi bir verimli çalışma tekniği olarak etkin okuma üzerinde duralım:
 
 
VERİMLE ÇALIŞMA TEKNİĞİ (Etkin Okuma): İSOBAT
 
izle    Sor     Oku   Böl    Anlat Tekrarla
 
 
İZLE: Çalışacağınız konunun kaynaklarından (kitap defter vb.) tümüne, ana başlıkları ve temel noktaları ile neden bahsettiğine şöyle bir bakış yapmaktır. Tüm bu ön bakış ve bölüm-süre hesabı toplam bir-iki dakikayı geçmeyecek şekilde; bu konu ile neler öğrenebileceğiniz hakkında küçük bir izlenim edinebilmektir. Bu bölümde hızlı okuma tekniği de uygulanabilir.
 
 
SOR: Çalışacağınız bu konunun neler öğretmek istediğini, çalışmakla neyi amaçladığınızı sorularla bulmak. Başlıkları soruya çevirme şekli dahi yeterlidir. Kim, ne zaman, nerede, neden, nasıla cevaplar bulmak için sormak önemlidir.
 
 
OKU: Konuyu dikkatlice okuyun, önemli gördüğünüz yerlerin altını çizin ya da kendinize göre işaretleyin.
 
 
BÖL: (Bu bölüm kendi eğitim uzmanlarımızın görüş birliğiyle eklenmiştir.) Böl-Kavra-Hazmet. Konuyu bölüm bölüm, paragraf paragraf, hazmede hazmede çalışın, ilk bölümü tam kavramadan ve burayı kitaba-deftere bakmadan tam, anladığınıza kanaat getirmeden (aklınızdan geçirerek, fısıldayarak, matematik-dil gibi derslere yazarak, anladığınıza emin olmadan) en ufak bir takılmada dahi iyice yeniden çalışmadan diğer bölümlere geçmeyin.
 

ANLAT: Konuyu tümü itibariyle bir başlıkla birleştirerek, yan başlıklar halinde kavrayıp-kavramadığınızı kontrol ede ede; zaman kalmışsa konuyla ilgili problemleri çöze çöze, sanki sınavdan çıkmış gibi anlatın.
 
 
TEKRARLA: Tekrar öğrenmenin ilk şartıdır. Her konu, bitiminde tekrarlanmalıdır. Ayrıca hafta sonu ve smav öncesi çalışıp zihnen tekrar gereklidir. Çalışılan konunun bölümlerini sınavda çıktığı varsayılarak; kitaba-deftere bakmadan, ya yazarak ya da akıldan tekrarlayarak; en küçük bir detay dahi hatırlajıılmıyorsa, o kısım iyice hazmedilecek kadar tekrarla, deyim yerindeyse yutulmalıdır.
 
 
Gerektiği ölçüde, belirli zamanlarda yapılacak tekrarlar, konunun hafızada kalmasını sağlayarak; unutmayı önler.
 
 

 

DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com


 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :verimli ders çalışma - Verimli Ders Çalışma Yöntemleri - ders çalışma -

Yorumlar