Hangi Ders Nasıl Çalışılır?

TÜRKÇE DERSİKonuyla ilgili bir parçayı iyice okuyun. Türkçe'nin temeli okuduğunu anlamaya yönelik olduğundan anlayıncaya kadar birkaç kez okuyun.
Şiir ya da açıklanması gereken bir metin ise, yabancı kelimeleri sözlükten bulun, öğrenin ve cümlede kullanarak o kelimeleri bilgi dağarcığınıza ekleyin.
Metine-yönelik soruları parçanın içinden çekip çıkararak kendinize ait cümlelere anlatın, açıklayın.
Konuyla ilgi edebi bilgileri, tür, yazar, şekil, ölçü, kafiye vb. öğrenin. Örneklerle  çalışın. Türkçe dersinde, bu bilgileri ve dilbilgisini ölçmenin yanında kavrama gücü, ilişki kurma yeteneğinin de geliştirilmesi gerektiğinden sadece bilgi yeterli değildir. Yetenekli ve bilgi düzeyi yeterle olanların başarı şansı fazladır. Ancak çalışmayla bilgi artırılabilir, yetenekler geliştirilebilir. Bunun için bol kitap okuma önerilebilir.
Türkçe'yi anlamak ve anlatmayı pekiştirmenin en önemli yolu bolca ama seçerek okumaktır.
MATEMATİK DERSİ
Matematiği öğrenme yolları (pi) sayısının sabitliği kadar kesindir. Matematiğin alfabesi denebilecek olan ilk konuları çok iyi biliyor olmanız gerekir. İlk konularda eksiklik varsa bunları öğrenip diğer konulara ondan sonra geçin.
Matematikte anlatım azdır. Beş on dakika içerisinde bir kural verilir ve o kuralla ilgili örnek soruların çözümüne daha çok zaman ayrılır. Matematik dersi genellikle öğretmen desteğinin çok gerekli olduğu bir derstir. Verilen kural kavranana kadar çözümlü örnekler incelenmelidir. Kuralı tamamen kavramadan problem çözümüne geçilmemelidir. Kuralın çok iyi kavranılıp akılda kalmasını sağlamak için
bolca pratik yapılmalıdır.
Formüller ezberlenmen, öğrenmek için formüllerin kelimelere ya da sayılara çevrilmesi sağlanıp; problem uygulamalı olarak formüle-çizime-grafiğe dökülmeli, cevabı önceden tahmin edilmeye çalışılarak çözüme geçilmelidir. Çözümden sonra da başka yollarla çözülüp çözülmeye-ceği araştırılmalı, çıkan sonuçtan başlayarak tersten tekrar yapılmalı. Böylelikle fomül ve çözüm tam kavrandıktan sonra bir başkasına öğretmek ya da kendi kendine kontrol yöntemiyle pekiştirme yapılmalıdır.
GEOMETRİ
Geometride başarılı olma konuya tamamen hakim olmaya bağlıdır. Geometri düşünme, sezgi ve görmeye dayalıdır. Mutlaka şekil çizilerek çalışılmalıdır. Formüllerin elde ediliş yollarını öğrenmek faydalı olacaktır. Mümkünse soru hazırlamaya çalışılması ve bunların çözümü pekiştirici olur.
FİZİK
Fizik dersinde konular birbiriyle ilintilidir. İlk önce konu çalışılmalı daha sonra gelişinceye kadar çözümlü örneklerle pekiştirilmelidir. Bu örneklerin çözümü, formüller akılda kalana kadar devam ettirilmelidir. Bol bol problem-test   çözmek   konunun   unutulmamasını   sağlar.
KİMYA
Kimya dersinde kuru ezber yapmayın. Mantık ilişkileri kurun. Kimyanın fen bilimlerinin en kolay öğrenilen dersi olduğunu unutmayın. Her konuyu iyice çalışıp bol test ve problem çözerek pekiştirin.
 
BİYOLOJİ
Biyoloji sadece okuyup ezberlemeyi gerektiren bir ders değildir. Biyoloji çalışanların yapması gereken ilk iş konunun iyice incelenmesi ve periyodik bir şekilde tekrar-lanmasıdır. Biyoloji dersi öğrenmeye dayalı bir derstir.
Derse hazırlanırken konu dikkatle okunmalıdır. Vurgulanan, koyu puntoyla yazılan kısımları gözden geçirip, konu özetini okuyup, sorular çıkararak bu sorulara cevap aranmalıdır.             
Derste öğretmen konuyu anlatırken not tutulmalı, vurguladığı şeyleri yıldız kayarak ve altını çizerek belirginleştirmelidir.
FELSEFE GRUBU               l
Felsefe grubu dört ayrı dersten olduğu için farklı bir çalışma gerektirir. Psikoloji, Felsefe ve Sosyoloji konularının günlük hayattan örneklerle pekiştirilmesi konuların hatırlanmasını kolaylaştırır. Mantık dersi kesinlikle hiç fire vermeden ders takibini gerektirir. Mantığın (özellikle de Sembolik Mantık) kitaptan okunarak halledilmesi zordur. Diğer branşlardaki gibi, bu derslerin de ortak özelliği çabuk unutulmasıdır; bunun önüne geçmek ancak ve ancak tekrar ile mümkündür.
TARİH
Tarih kolay öğrenilir ama çabuk unutulur. Bu yüzden sık sık tekrar yapmak gerekir. Önce konuyu öğrenin ve önemli yerlerin altını çizin. Konuyu öğrenmek için muhakeme yapın ve olaylar arasında bağlantılar kurun. Önemli ta-rahleri yazın; olaylar arasındaki ilişkileri kurmanızı kolaylaştıracaktır. Tarih neden-sonuç ilişkisine dayanır. Bir konuyu öğrenmeden diğerine geçmeyin. Konuyu öğrendikten sonra kendi kendinize anlatın; soru ve test çözün.
COĞRAFYA
Coğrafyayı sevmeniz gerekir. Önce tanım ve kavramları iyi öğrenin. Konu içindeki kurallara ve hangi durumlarda geçerli olduklarına dikkat edin. Mutlaka atlas kullanın ve bol soru çözün. Konularla günlük olaylar arasında ilişkiler kurun, konuları gözünüzde canlandırmaya çalışın.
 DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Ders - ders kitapları - ders konuları - ders matematik - ders nasıl çalışılır - ders programları - ders programı - ders Türkçe - ders çalişma teknikleri - ders çalışma - ders çalışma teknikleri - ders - çalışma yolları - ders çalışma yöntem ve teknikleri - düzenli ders çalışma teknikleri - etkili ders çalışma teknikleri - eğitim - hangi ders nasıl çalışılır - İngilizce - konsantrasyon - nlp - rehberlik - sınav - verimli ders - nasıl çalışılır - verimli ders çalışma teknikleri -

Yorumlar