DÜŞÜNME-İLETŞİM (SÖZ-DİL)-RÜYÂLAR İLGİLİ ATASÖZLERİ

 :: DÜŞÜNME-İLETŞİM (SÖZ-DİL)-RÜYÂLAR İLGİLİ ATASÖZLERİ
 
"Sembolik eylemler" olarak adlandırılan Düşünme, İletişim (Söz-Dil) ve Rüyayı (Düş) konu edindiğini varsaydığımız Türk Atasözleri yer almıştır.
Bin düşün bir işle.
Sözünü bil pişir, ağzını der devşir.
Sözünü pişirmeden söyleme.
Ayağım sıcak tut başını serin, gönlünü ferah tut düşünme derin.
Dokuz ölç, bir biç.
Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi.
Düşünmeden söyleme.
Evvel düşün, sonra söyle.
Evvelinden düşünmeyen sonra pişman olur.
İki ölç, bir biç.
Kılı kır yararlar.
On ölç bir biç.                                      
Önce düşün sonra söyle.
Sonunu çok düşünen muradına eremez.
Söz dokuz boğumdur, boğa boğa söyle.           
Söz var iş bitirir, söz var baş. yitirir.             
Söz yaş deri gibidir, çektiğin yönde sürer.
Taamın, kelâmın çoğundan sakın.
Tatsız çorbaya tuz, akılsız kafaya söz kâr etmez.
Anlayana taş taşı, anlamazla bal yeme.
Erdemin başı dil.
Dilinin söylediğini kulağın işitsin
Laf lafı açar, laf da tabakayı.
Kılıç yarası sağılır, dil yarası sağılmaz.
Mecliste dilini, sofrada elini kısa tut.               
Baş dille tartılır.
Öküzü boynuzundan, insanı sözünden tutarlar.
Sağırın kulağı duymaz, ahmağın her yanı.
Söz adamın mihengidir.
Söyleyenden dinleyen arif gerek.
Güzel söz demir kapıyı açar.
Her bulduğunu yeme, her dile geleni deme.
İnsan ikrarından (sözünden), hayvan yularından tutulur.
İnsan ne bulursa dilinden bulur.
İnsanın eti yenmez derisi giyilmez, tatlı dilinden başka nesi var.
İnsanın söz anlamazı, atın gem almazı.
İstediğini söyleyen, istemediğini işitir.
İyi söylersen iyi işitirsin, kötü söylersen kötü işitirsin.
Kelâmından olur malum kişinin kendi mikdarı.
Kem söz (hanı söz) sahibine zarar.
Cahile söz anlatmak deveye hendek atlatmaktan güçtür).
Cahile söz anlatmak köre renk tarifi gibidir.
Çalıda gül bitmez, cahile söz yetmez.
Dil adamı beyan eder
Dil bilmez, dediğini tutmaz.                     
Dil kılıçtan keskindir.
Dil kısa, kulak delik.
Dil uzatılan yere el uzatılmaz.
Dil var bal getirir, dil var belâ.
Dilsiz de olsa kâmil bellidir.
Dilsiz olmak çok söylemekten yeğdir. 
Dil yarası onulmaz.                           
Dilden gelen onulmaz.                                 ,
Dilden gelen elden gelse her yoksul bir bay olur.
Dile gelen ele gelir.
Dili bal, işi belâ.                                
Dilin cirmi küçük cürmü büyük.
Dilin kemiği yok, ne yana çevirsen o yana döner.
Dilini tutan başını kurtarır.
Tatlı dil çok adanı aldatır.
Tatlı dil, güler yüz düşmanın kolunu büker.
Tatlı söz yılanı ininden, acı söz insanı dininden çıkarır.
Tatlı dili kesemezler.
Tatlı söz dinletir, yavan söz esnetir.
Tatlı yiyelim tatlı konuşalım.
Utanmaz yüz, tükenmez söz.
Yemeğin azından, sözün çoğundan (Allah ırağ eyleye). Hayvan koklaşa koklaşa, insan söylese söylese. Hayvan yaklaşarak, insan soruşarak. Aç tavuk düşünde darı görür. Kedi rüyasında kuyruk görmüş. Ne karanlıkta yat ne kara düş gör. Ne korkulu rüya gör, ne tabirciye muhtaç ol.                  
Ne mezarlıkta uyu ne de korkulu düş gör. Şeytan adamın düşünü azdırır suyunu ısıtmaz. Yerde yatar, minare kadar rüya görür.             
Düşte ağlayan uyanıp gülmüş. Düş tersine yorumlanır.
Düş uykudan sonra gelir.            
Korkulu düşün sonu hayırlıdır.          
Korkulu rüya görmektense uyanık yatmak yeğdir...
Rüya boş gezenlerin semayesidir.                     
Rüya gibi geldi geçti. Rüya ile hülya boş günlerin hocasıdır. Rüya ile hülya olmasa züğürtlerin canı çıkar. Rüya ise hayırdır inşallah.
Rüya sadık, gören kâzip.                                   
 

 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Atasözleri - ata sözleri - atasözü - güzel sözler - komik - ata sozleri - deyim - özlü sözler - kelimeler - sözlüğü - deyimler - atasozleri - sözler - özlü sözler - özlü güzel sözler - güzel sözler - sözler - ozlu sozler - kısa sözler - aşk sözler - guzel sözler - ilginç sözleR - etkileyici sözler - en güzel sözler - anlamlı sözler - -

Yorumlar