Mevlananın Kısa Aşk Sözleri

Hz. Mevlana’nın Mevlana Aşk İle İlgili bakış açısını anlatan bir sözü: "Ey âşık, aşk, Tûr Dağına can olunca, Tûr mest oldu, kendinden geçti, Musa da düşüp bayıldı. "
 
 Hz. Mevlana’nın Mevlana Aşk İle İlgili bakış açısını anlatan bir sözü:  "Aşk, Allah'ın sırlarını belli eden bir üstürlab2, bir vasıtadır. "

Hz. Mevlana’nın Mevlana Aşk İle İlgili bakış açısını anlatan bir sözü: "Her ne kadar, dil ile açıklanması, anlatılması pek parlak ve aydınlatıcıda olsa, aşkın dile düşmemesi, söylenmemiş kalması ve gönülde duyulması daha parlaktır. "
 
Hz. Mevlana’nın Mevlana Aşk İle İlgili bakış açısını anlatan bir sözü: "Şu, bedendeki can, manadan, aşktan habersiz ise, b, kın içindeki tahta kılıç gibidir."

Hz. Mevlana’nın Mevlana Aşk İle İlgili bakış açısını anlatan bir sözü:" O tahta kılıç, kınında bulundukça, görünüşte kıymetli, işe yarar sanılır, dışarı çıkınca, ancak yanmaya yarar."

Hz. Mevlana’nın Mevlana Aşk İle İlgili bakış açısını anlatan bir sözü:" Tahta kılıçla, sakın savaşa gitme, önce onu bir gözden geçir, onun ne olduğunu anla ki, işin ağlayıp, inlemeye varmasın..."

Hz. Mevlana’nın Mevlana Aşk İle İlgili bakış açısını anlatan bir sözü: "Eğer o tahtadan ise, git, başka bir kılıç ara. Eğer elmastan ise sevinerek oynayarak ileri atıl." 

Hz. Mevlana’nın Mevlana Aşk İle İlgili bakış açısını anlatan bir sözü: "Şu hâlde aşk nedir? Yokluk deryasıdır. Aklın ayağı orada kırıktır."

Hz. Mevlana’nın Mevlana Aşk İle İlgili bakış açısını anlatan bir sözü:" Kulluk da, sultanlık da herkes tarafından bilindi, anlaşıldı. Fakat âşıklık, bu iki perdenin ardında gizli kaldı. "

Hz. Mevlana’nın Mevlana Aşk İle İlgili bakış açısını anlatan bir sözü: "İlâhî aşk, seçkin müminler için bir gemi gibidir. Bu gemiye binenler; afete, felâkete pek uğramazlar; çoğu zaman da kurtuluşa ererler. "

Hz. Mevlana’nın Mevlana Aşk İle İlgili bakış açısını anlatan bir sözü: "Avlamaya layık olan şey, ancak aşktır ama o da herkesin tuzağına sığmaz ki! Meğer ki sen gelesin de av alasın ona. Kendi tuzağından geçip onun tuzağına meyleesin."

Hz. Mevlana’nın Mevlana Aşk İle İlgili bakış açısını anlatan bir sözü: "Aşığın eti, yırtıcı hayvanlara göre değildir. Aşk her an, iyilerce de kötülerce de bilinir."

Hz. Mevlana’nın Mevlana Aşk İle İlgili bakış açısını anlatan bir sözü: "Mesela aşığı, ehli veya yırtıcı bir hayvan parçalayıp yiyecek olsa onun eti, yiyene öldürücü bir zehir olur."

Hz. Mevlana’nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü: “Tapımızda (yolumuzda) riyazat yok; burada hep lütuf var, bağış var. Hep sevgi, hep gönül alış, hep aşk, hep huzur var burada.”

Hz. Mevlana’nın Mevlana Aşk İle İlgili bakış açısını anlatan bir sözü:  "Söz söyleyen kemal sahibi olursa, (mağfiret ve hakikat) sofrasını yaydı mı, o sofrada her türlü aş bulunur."
 

 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :mevlanadan güzel aşk sözleri - mevlana sözleri - mevlananın dostluk sözleri - aşk sözleri sözler -

Yorumlar