Davranım Bozukluğu

Davranım bozukluğu nasıl anlaşılır? Ölçütleri nelerdir? İnsanlara ve hayvanlara karşı gösterilen saldırganlık... Dolandırıcılık ya da hırsızlık... Kuralları ciddî biçimde bozma...
   Davranım bozukluğu denince, başkalarının temel haklarına saldırı ya da başlıca toplumsal değerlerin veya kuralların hiçe sayılması anlaşılır. Bu tür bir davranış süreklilik kazandığı takdirde, ciddî bir davranım bozukluğundan bahsedilebilir. Bir davranım bozukluğu teşhisinde bulunabilmek için aşağıdaki maddelerden üçünün en az altı ay boyunca görülmüş olması gerekir.
İnsanlara ve Hayvanlara Karşı Saldırganlık:
* Başkalarına kabalık etmiş, gözdağı vermiş ya da gözünü korkutmuştur.
*   Sık sık kavga-dövüş başlatmıştır.
* Başkalarının ciddî bir biçimde fiziksel olarak yaralanmasına neden olacak bir silah kullanmıştır (örn. Bir değnek, taş, kırık şişe, bıçak, tabanca).
*   İnsanlara karşı fiziksel olarak acımasız davranmıştır.
*   Hayvanlara karşı fiziksel olarak acımasız davranmıştır.
* Başkasının gözü önünde başkasına ait bir şeyi çalmıştır (örn. Gasp ve soyma, kapkaççılık, silahlı soygun).
*   Birisine tecavüz etmiştir.
*   Eşyalara zarar vermiştir.
*   ciddî hasar vermek amacıyla isteyerek yangın çıkarmıştır.
* isteyerek başkalarının malına mülküne zarar vermiştir (yangın çıkarma dışında).
Dolandırıcılık ya da Hırsızlık
*   Bir başkasının evine, binasına ya da arabasına zorla girmiştir.
*   Bir şey elde etmek, bir çıkar sağlamak ya da yükümlülüklerinden kaçınmak için yalan söylemeyi huy edinmiştir (yani başkalarını   "atlatır").
*   Hiç kimse görmeden değerli şeyler çalmıştır (Kırmadan ve içeri girmeden mağazalardan mal çalma, sahtekârlık gibi)
  Ciddî Bir Biçimde Bozma (İhlal Etme)
*    Küçük yaşlardan itibaren, ailenin yasaklamasına karşın, çoğunlukla geceleri dışarıda geçirmektedir.
* Anne babasıyla ya da onların yerini tutan kişilerle birlikte yaşarken en az iki kere evden kaçmıştır (Ya da bir kez kaçıp uzun süre geri dönmemiştir).
*    Küçük yaşlardan itibaren okuldan kaçmaktadır.

DERLEYEN..EDİTÖR
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kişisel gelişim - kişisel gelişim yazıları - kişisel gelişim kitapları - genç gelişim - kişisel gelişim nedir -

Yorumlar